Uteområdet er formet som en moderne hage, en sansehage med organiske linjer og variasjon i grønntoner, og med fokus på sesongvariasjoner gjennom året.

Utearealets hoveddel ligger på den solrike sørsiden og er delt i to adskilte hager: en for psykisk utviklingshemmede, den andre for beboere innenfor psykiatri, tilsammen 24 boenheter.

Pergola, espaliertrær, opphøyet terreng og buskbeplantning danner buffer mellom de to hagene. En gangveg slynger seg som ei rundløype gjennom hagen. Store felt med bunndekkende planter ligger mellom gangvegen og de private uteplassene langs bygget. I hagen er det skjerma møteplasser og sitteplasser ved natursteinsmurer, pergola, lysthus og fuglebad. Uteområdet er skjermet mot vegen i nord med en tilplantet natursteinsmur som voll.

Prosjektet er et pilotprosjekt for Framtidens byer Stavanger og et forbildeprosjekt hos Enova, med strenge krav til bruk av miljøvennlige materialer.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Stavanger

Oppdragsgiver: Stavanger Eiendom

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 6 daa

Kostnad inkl. MVA: 3,6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Randi Thomsen, Kristina Hillnhütter

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen, Kristina Hillnhütter

Rådgivere/konsulenter: Brandsberg-Dahl (ARK), Multiconsult (RIB), Cowi (RIV), Ekrheim Elconsult (RIE)

Entreprenør: Nygaard anleggsgartner AS, SV-betong (grunnarbeider, hovedentreprenør)

Anleggsgartner: NyGaard AS

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Husaboryggen2
  • Husaboryggen3
  • Husaboryggen4

Liknende prosjekter