40 nye omsorgsboliger for personer med demens, sonekontor og dagsenter på Strømme. Ambisjonen har vært å skape det ultimate pleiehjem for demente i attraktive og gjenkjennbare omgivelser, hvor beboernes livskvalitet er det sentrale omdreiningspunkt og pleiehjemmet den funksjonelle bakgrunnen. 

Landsbyen er bygd i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, slik at bygningsmassen samlet utgjør en liten landsby. Modell for Strømmehaven har vært omsorgssenteret Hogeweyk utenfor Amsterdam. Kjerneelementer i konseptet er daglige gjøremål og sosiale møteplasser, i mest mulig kjente omgivelser. Det er lagt opp til privatliv og en stor grad av frihet for de som bor her. Landsbyen inneholder gågater og plasser, hager med pergola og utemøbler utenfor boligene, takhager med adkomst fra leilighetene i 2. etasje via gangbroer, parkanlegg med dyrkningskasser og treningsapparater. Frisør, restaurant, matbutikk og et dagsenter er åpent for alle, også de som ikke bor på institusjonen. Utearealene er organisert på en måte som gjør det trygt for beboerne å benytte seg av de tilbudene de ønsker. Hagene er adskilt fra gågaten med regnbed med broer over. Gaten som beveger seg gjennom prosjektet er utformet som en «sløyfe», og ideen bak den er at man alltid havner på «sløyfen» hvis man går over en bro.

Landsbyen har et stort fokus på bærekraftige løsninger, og overvannet ledes til regnbed for naturlig infiltrasjon. Vegetasjonen er valgt ut med tanke på at bedet i enkelte perioder står med mye vann og i andre perioder står tørt. Vegetasjonen er også et viktig estetisk overgangselement mellom hagene og gaten i landsbyen.  

---
40 homes for people with dementia and day care center built as a village at Strømme.
The village is built in connection with existing nursing facilities where the buildings together constitute a small village. The Hogeweyk care center outside Amsterdam has been the inspiration. Daily chores and social meeting places in the most familiar surroundings possible are core elements in the concept. Providing privacy and a great degree of freedom for the residents. The village contains pedestrian streets, squares, gardens with pergolas and outdoor furnitures, roof gardens, raised cultivation beds and exercise equipment. Hairdresser, restaurant, grocery store and day center are open to everyone, even non-residents. The outdoor areas are organized to be safe and accessible for the residents. The gardens are separated from the street by rain beds and the street is designed as a "loop”.

Sustainable solutions have been in focus with materials, natural infiltration of surface water, and carefully selected vegetation suiting the local climate. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Byggeår: 2019/2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 8,1 daa

Prosjektansvarlig: Heidi Borgersen MNLA

Landskapsarkitekt: LARK landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Borgersen og Frode Bjærum Pedersen, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanna Göranson og Ane Lauve Wike MNLA. Nicolai Bülow Rousting, Marius Nytrøen, Helena Kae

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIB, RIVEI, RIE, RIBfYS), Multconsult (akustikk, PL, RIBR), Rivco AS (RIV,VA)

Entreprenør: BRG Entreprenør AS

Anleggsgartner: BST Anlegg & Utemiljø AS

Arkitekt: Friis & Moltke Architects

Annet: Foto Heidi Borgersen

LARK landskap as

  • DSCF0056_beskjært
  • DSCF0097
  • DSCF0136

Liknende prosjekter