Torvbråten skole er en barneskole med høye miljøambisjoner. Pionerprosjektet setter søkelys på hvordan framtidens bygninger kan utformes, konstrueres og drives, for å forbedre menneskers livskvalitet og samtidig ivareta en bærekraftig utvikling.

Skoleanlegget består av to fløyer og en flerbrukshall, bundet sammen av en felles kjerne. Der dannes en tydelig kommunikasjons-åre, som bringer elever og lærere mot de omkringliggende naturområdene. Skolen ligger i bratt terreng. Deler av tomten er gammel skog, stein og fjell, som utgjør viktige kvaliteter for både skoleelever og for nærmiljøet. Utearealene fungerer også som nærmiljøanlegg, og adkomst til skiløyper og stisystem i marka går ut herfra. Terrengets form er utnyttet som ressurs i anlegget – bl.a. ved å tilrettelegge for en skrå lekeplass med klatring, sklie, samt et amfi for sosial samling og undervisning. Nye stier og lekeområder er innpasset i det eksisterende skogsmiljøet. Her finnes også bekker som ivaretas med hensyn til økologisk, hydrologisk og estetisk verdi, i tillegg til at bekkene er opprettholdt som leke-elementer. 

Lekearealene er plassert på skolens sørside, og fra skolens utvendige svalgang får man full oversikt over de store, solfylte uteområdene. Gjenbruk, resirkulering og massebalanse har vært viktig under og etter bygging. All masse som er utgravd under bygging av flerbrukshall er gjenbrukt i oppbyggingen av uterom, med ulike platåer og terrengformer. Sammen med nærheten til skogen gir dette opplevelsesrike utearealer med stor variasjon. I skogsarealene bak skolen er det anlagt terrengsykkelbane og en lysløype for ski og turgåing, til glede for alle i lokalsamfunnet, i tillegg til en 5’er-fotballbane, styrketrening/ turnstenger og klatrevegg. For barnas trygghet er all biltrafikk og parkering trukket vekk og avgrenset fra lekearealene. 

---
Torvbråten primary/middle school has high environmental ambitions: A flagship project that shines a spotlight on how future building projects can be designed, built, and operated. The building is formed of two wings and a sports hall connected by a large open shared space, referred to as the Heart of the School, which brings students and teachers together in close contact with the nearby nature. The steep sloping site, the established forest, rocky outcrops, and waterways were integrated into the design of the playground. More traditional play areas were placed on a series of slopes and plateaus built from reused excavated material. The site is also an important local resource, being an access point for skiing and walking in the forest as well as the use of the football pitch and training facilities outside of school hours.
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Asker kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 32 daa

Kostnad inkl. MVA: 207 mill. kr

Prosjektansvarlig: Jon Erling Johannesen, arkitekt

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Robert Norris

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Robert Norris

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Underleverandører: Hagen Maskin AS.

Kunstner: Stein Nerland

Arkitekt: LINK Arkitektur

Prosjektgruppe: LINK Arkitektur; Jon Erling Johannesen, Nicole D. Stobbe

Priser i konkurranser: Asker kommunes byggeskikkspris i 2020; Årets skolebygg i 2021; Månedens Trebygg i 2022; Forbildeprosjekt i BBCs dokumentarserie «Building A Better Future»

Annet: Landskapsingeniør: Christopher Diaz Linnerud, Kristine Haugereid

LINK arkitektur AS Landskap

  • DSC09491,1
  • DSC09883,1
  • DSC09981,1

Liknende prosjekter