Det forventes store overskudd av steinmasser fra byggingen av E39 Os-Bergen i perioden 2015-2018. Tre team var invitert til å utføre parallelloppdrag med å skissere forslag til hvordan sprengstein fra E39 kan skape et nytt friområde ved Skiparvika i Nordåsvannet.

Forslaget «Skiparvikøyene» gir en fleksibel løsning – der det er mulig å fylle store mengder med stein, men som også kan etableres med mindre masser og færre øyer. Løsningen berører bare allerede ødelagt strandlinje, og den bevarer økosystemet i fjæresonen ned til fem meters dyp. Vegetasjonsmatter med lyng og furutrær hentes fra anleggsområdet til E39 og får leve videre på øyene.

Det er lagt stor vekt på fjernvirkningen fra Troldhaugen, med Edvard Griegs villa, komponisthytte og konsertsal. Landtungen og øyene innordner seg i den eksisterende landskapsstrukturen, og er plassert slik at de skjuler og skjermer mot motorvegen og mot ny bebyggelse i Skiparviklia. Formen på øyene er en stilisert utgave av Marmorøyene og naturlandskapet omkring. Det er i etterkant utarbeidet reguleringsplan på grunnlag av skisseforslaget.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Prosjektperiode: 2012-2013

Areal/størrelse: Ca. 80 daa

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Abrahamsson LAR/MSA, Laila Iren Isene og Anne K. Irgens, begge MNLA

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Skiparvika2
  • Skiparvika3
  • Skiparvika4

Liknende prosjekter