Skolegården ved den nye ungdomsskolen er først og fremst et aktivt og sosialt uteområde. Kommunen hadde som mål at utearealene skulle oppmuntre til både økt fysisk aktivitet og bedre sosiale forhold blant elevene.

Norconsult har i samarbeid med Herda Totalentreprenør AS, Stangeland maskin og arkitekt Tendra, utviklet prosjektet i detalj- og byggefasen. Skolen har plass til ca. 400 elever, med muligheter for utbygging til å ta imot 600 elever. Skole­bygningen ligger på nordsiden av tomta, og åpner opp mot en solrik skolegård i sør. Utearealet er forholdsvis lite i forhold til antall elever. Høy kvalitet på uteområdet har derfor vært viktig. Uterommene er detaljert planlagt for å skape mange gode muligheter på det knappe arealet.  

Terrenget er et premissgivende element i skolegårdens utforming. Tomta er sørvendt og forholdsvis bratt, med ca. 17 meter fall, fra topp til bunn. Flere mindre uterom med forskjellig aktiviteter danner terrasser i det bratte terrenget rundt bygget. Trapper og amfier, skråninger og stier binder de ulike rommene sammen og gir mulighet for aktiviteter og sosialt samvær. Uterommene som ligger nærmest bygget er utformet med tanke på sosiale møtesteder og «lav-terskel» aktiviteter for eksempel med møbler og enkle lekeapparater som hengekøyer og balanseutstyr og oppmuntrer til opphold og samvær for elever som er mindre aktive. I tillegg er det plassert flere uværskur som sørger for at skolegården kan brukes i vått vær. Lengre vekk fra bygget finnes arealene for høyere aktivtetsnivå. Her er det plassert blant annet en flersportssone, fugleredehusker, parkour-stativ og skateanlegg. Lengst sør på tomten og lengst vekk fra bygget er volleyballbane, ballbinge og treningsutstyr plassert. 

---
The schoolyard at this new middle school is first and foremost an active and social space. From the project’s beginning, the municipality has had the primary goal that the schoolyard should contribute to increased physical activity and social relations among the pupils. The school has place for ca. 400 pupils, with the possibility for expansion to a total of 600 pupils. The school’s site faces south and is relatively steep. The terrain is an important consideration in the design of the schoolyard and gives the opportunity to create smaller terraced spaces. The areas closest to the building are designed to encourage social engagement. Areas for higher activity levels are located a little further away and include swings, a skatepark, parkour and a multi-sport area. Furthest from the building are the most specialized facilities, such as a volleyball court, a ball court and exercise equipment. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Sola kommune, Rogaland

Oppdragsgiver: Stangeland Maskin/Sola kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2020–2021

Areal/størrelse: 18,7 daa

Prosjektansvarlig: Maja Milovanovic MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Maja Milovanovic MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maja Milovanovic MNLA og Nathaniel Behrends MNLA

Entreprenør: Herda Totalentreprenør AS (tidligere SV Betong)

Anleggsgartner: Stangeland Maskin

Underleverandører: Stangeland Maskin

Arkitekt: Tendra Arkitektur AS

Norconsult AS, Stavanger

  • 1 copy
  • 2 copy
  • 4 copy
  • 6

Liknende prosjekter