Stiftelsen Betanien utlyste sammen med Futurebuilt en konkurranse om utforming av førstehjemsboliger på sin eiendom Kirkehøy på Furuset. Målet var å gi unge mennesker et botilbud. Konkurransen ble vunnet av Haugen/Zohar Arkitekter AS i samarbeid med Steinsvik arkitekter og Dronninga landskap.

Vinnerforslaget gikk ut på å plassere boligene i den bratteste og minst attraktive delen av tomta mot vest, slik at det dannes private og halvprivate uterom på bakkeplan, med god kontakt mellom inne og ute. På den måten ble den etablerte hagen rundt Furuhuset bevart. De nye boligene er plassert langs en indre gate, omgitt av terrasserte uteplasser, inngangsbroer og frodige plantefelt. Målet har vært å skape frodige uteareal som gir en følelse av hage, med mange uterom som inviterer til opphold og aktiviteter. Selv om bygningsmassen på tomta har økt og utearealene er redusert, er artsrikdommen mangedoblet. De tidligere dominerende plenarealene er redusert og erstattet med blomstrende eng til fordel for humler og bier. Området framstår som langt mer frodig, innholdsrikt og variert enn før utbyggingen. Deler av den gamle frukthagen er bevart og trærne pleid. Frukttrærne som ble fjernet er erstattet med nye, sunne trær. Vegetasjonspaletten er valgt ut fra spiselige urter, busker og trær som for eksempel eple- og pæretrær, minikiwi, blåbær, surbær, eldkvede og bærbusker. Plantevalget skal inspirere beboerne til å bruke hagen med hele sanseapparatet. Som starthjelp er det laget en liten hagebok der de ulike plantene er presentert, sammen med enkle matoppskrifter der man kan benytte seg av plantene i hagen.

Med sykkelverksted, leikeplass og solsenger inviteres det til ulike typer aktiviteter og til at folk møtes i sosiale lag i hagen. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til sykkelbruk. Også andre klimatiltak er godt synlige for både beboere og besøkende, som bruk av tre, solceller, solfangere og sedumdekke på tak. Prosjektet er et viktig forbilde på Furuset, fordi det kan inspirere til videre boligutvikling i området. 

Prosjektet ble tildelt Arkitekturprisen 2017 utdelt av NAL, NIL og NLA i fellesskap.

Dronninga landskap, Haugen/Zohar Arkitekter AS and Steinsvik arkitekter won the competition for the design of Starting homes on Furuset, Oslo. The proposal was to place the buildings in the steepest and least attractive part. They are located along an ‘inner’ street surrounded by terraced patios, entrance bridges and vegetation fields. The lush outdoor areas have a feeling of garden, and edible plants. The area appears to be far more lush, rich and varied than before the development. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Oslo, Alna

Oppdragsgiver: Stiftelsen Betanien Oslo

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: 5 daa

Prosjektansvarlig: Ragnhild Momrak MNLA

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ragnhild Momrak MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thomas Werth MDL

Rådgivere/konsulenter: Rambøll: RIB, Foyn Consult AS: RIE, Scan Survey AS: oppmåling 

Anleggsgartner: Tranby AS

Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Stiftelsen Betanien Oslo

Priser i konkurranser: 1. premie i arkitektkonkurranse initiert av Stiftelsen Betanien Oslo, i samarbeid med Futurebuilt

Annet: Fotograf: Camilla Jensen, Are Carlsen, Rainer Stange og Ragnhild Momrak

Dronninga landskap AS

  • 05-Førstehjemsboliger-U-31-Camilla-Jensen-3
  • 01-Førstehjemsboliger-U-31-Rainer-Stange-4
  • 05-Are-Carlsen
  • samsvarer-Førstehjemsboliger-U-31-Camilla-Jensen-4
  • IMG_8298
  • IMG_8307

Liknende prosjekter