Våren 2007 åpnet Friluftsetaten en 500 meter lang turveitrasè, og en 80 meter lang bekkestrekning ser igjen dagens lys. Veien er en del av turveinettet i Oslo fra marka til fjorden, og den er mye brukt til rekreasjon både av byens befolkning og beboere i området.

Deler av sidebekken til Hovinbekken er gjenåpnet og rehabilitert. Masser er fjernet for å få fram formen på den opprinnelige bekkedalen. Det er etablert terrengmurer langs turveitrasèen i råhogd rødlig granitt. Friluftsetaten har lagt vekt på å benytte stedegen vegetasjon av hensyn til biologisk mangfold både langs bekken og turveien.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bydel Bjerke mellom Brobekkveien og Refstadveien

Oppdragsgiver: Oslo kommune Friluftsetaten

Byggeår: 2006-2007

Kostnad inkl. MVA: Ca 2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Oslo kommune Friluftsetaten v/ Irina Telnes MNLA

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Oslo kommune Friluftsetaten ved Cecilie Kure, Irina Telnes, begge MNLA (turvei)

Entreprenør: Park og idrett Oslo KF

Anleggsgartner: Park og idrett Oslo KF

Bjørbekk & Lindheim AS

Liknende prosjekter