Ærverdige gamle Uranienborg skole er utvidet med ny flerbrukshall under bakken. Hallen er lagt under den historiske parken på nabotomta. De flotte gamle trærne rundt plassen er bevart, og elever og beboere på Uranienborg har fått en oppgradert bydelspark.

Skolen og parken ligger i direkte forlengelse av Uranienborg kirke og både skolebygningene og Nordahl Rolfsens plass er registrert hos byantikvaren som bevaringsverdig. 

Flerbrukshallen ligger i sin helhet under terreng, med en utsmykket inngang direkte fra skolegården. Parken og Nordal Rolfsens plass er gjenoppbygget og forbedret med flere lekemuligheter, sitteplasser og frodig vegetasjon. En ny og bredere trapp fra skolegården, og en ny slyngende lekesti fra Harelabbveien til plassen gir både elever og lokalbefolkningen god tilgang til den flotte parken. For å bevare de store gamle trærne som omkranser Nordahl Rolfsens plass har det blitt satt strenge krav til planlegging og utførelse av flerbrukshallen for å beskytte trær og tilhørende rotsoner tilstrekkelig i byggeperioden.

 

Grand old Uranienborg Primary School has expanded their available area with a subterranean multipurpose sporting area/sports hall. The main access is from the old school yard. Directly above lays and old city park “Nordahl Rolfsens plass” which has been reconstructed. The development includes new pathways and a wide staircase. Comprehensive measures have been taken to make sure that the old trees surrounding the park were preserved.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Frogner

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF v. Kristi Hjelle Horntvedt

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2013–2018

Areal/størrelse: 3 daa

Kostnad inkl. MVA: 89 mill. kr (eks. mva)

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marianne Thomassen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kamil Jerzyk MNLA

Rådgivere/konsulenter: ÅF Engineering AS, Verkis og Itech AS

Entreprenør: Totalentreprenør Veidekke

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Kunstner: Bjørn Barre (skulpturen Vesen) og Martin Sæther (relieffer Mønsterbo)

Arkitekt: FuthArk Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2020

LANDSKAPERIET AS

  • Nordahl Rolfsens plass 2
  • Nordahl Rolfsens plass 3

Liknende prosjekter