Lilleaker torg ligger ved trikkestasjonen på Lilleaker, i bydel Ullern.

Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en brukermedvirkningsprosess, der det kom fram en rekke ønsker fra lokalbefolkningen. Programmeringen av torget er basert på disse ønskene. Torget inneholder blant annet fontene, trampoliner, liggenett og frukttrær. Tegldekket er inspirert av fasaden på det gamle og bevaringsverdige stasjonsbygget. Uterommet omsluttes av en kant i prefabrikkert betong, som fungerer både som forstøtningsmur og sittekant.  

Prosjektet håndterer alt overvann på egen tomt, ved hjelp av nedsenkede grøntarealer og underjordiske fordrøyningsmagasin, som også forsyner trærne med vann. Grindaker har hatt rollene som prosjektleder og ansvarlig søker, og fulgt prosjektet fra skisseprosjekt til ferdig bygd anlegg. 

Community participation was integrated early in the project in a dialogue process which prioritized the wants and needs of the people of Lilleaker. The brick tiling is inspired by the facades of the historic station building, and an edging of prefabricated concrete acts both as a supporting wall and seating area. All the water drainage is handled locally within the site by using sunken green areas and underground water reservoirs which also water the trees.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Ullern

Oppdragsgiver: Mustad Eiendom AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 1000 m2

Kostnad inkl. MVA: 12 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ÅF Consult/ÅF Lighting, ViaNova Plan & Trafikk AS, Aqua Fontener AS

Entreprenør: Uteanlegg AS

Anleggsgartner: Uteanlegg AS

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Lilleaker Torg_2-kopi 2
  • Lilleaker Torg_3-kopi

Liknende prosjekter