Grindaker har siden 2014 vært involvert i arbeidet med detaljregulering og prosjektering av flere boligfelt, vei og park på Lilleaker vest.

Boligfelt B3, Schlägergården hage, ble ferdigstilt i 2021. Grindaker har arbeidet med prosjektet fra skissefase til detalj- og byggeprosjekt sammen med arkitekt Lund Hagem. 

Prosjektet består av 69 boligenheter fordelt på fire boligbygg, med felles parkeringskjeller som forbinder de fire byggene under bakken. Byggene har teglfasader i ulike valører som spiller videre på stedets historikk og materialbruk i bolighusene. Disse ble oppført i tidligere byggetrinn på Lilleaker vest. Byggene ligger i et sterkt hellende terreng, og alle bygg tar opp terreng i en hel etasje fra for- til bakside. Terrengbehandling med håndtering av overvann har vært sentralt i prosjektet. Alt overvann føres ned til et regnbed som er plassert nederst ved Mustadparken. Hovedgangveier i asfalt kombineres med utvidede felter i storgatestein for å ivareta plass til brann- og redningskjøretøy. Byggene ligger i grøntarealer med stedegne trær, stauder og buskfelt som skaper skjerming mot de omkringliggende områdene, deriblant de verneverdige arbeiderboligene på Lilleaker. Kanter av betong og fluktende stålkanter tar opp høydeforskjeller i terrenget og skaper oppholdssoner for beboere langs de åpne plassene. 

---
Since 2014 Grindaker has worked on various projects in Lilleaker West. Grindaker together with Lund Hagem Architects, Grindaker completed the housing development project B3, Schlägergården Garden in 2021. The project consists of 69 residential units divided into four apartment buildings with direct access to a common parking basement. The building facades are of varying hues of brick, reflecting the historic and contemporary material use in the area. The buildings are nestled into a steep sloping landscape. The north side of the first floor is tucked into the earth and graded to reveal the first floor towards the south. Sustainable above ground stormwater management is highlighted by leading runoff to a large rain garden. The main pathways are a combination of asphalt walkways with swaths of street pavers, ensuring room for emergency vehicles. The site is planted with native trees, perennials and shrubs creating a lush and semi-private landscape. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Ullern, Oslo

Oppdragsgiver: Mustad Eiendom AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: Ca. 8 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Vianova, Five Elektro og Naturrestaurering AS

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: Håkanes Maskin AS

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Grindaker AS

  • Schlägergården_Damian Heinisch_017
  • Schlägergården_Damian Heinisch_005
  • Schlägergården_Damian Heinisch_015
  • Schlägergården_Damian Heinisch_021
  • Schlägergården_Damian Heinisch_016

Liknende prosjekter