Ønsket var å gi Inndyr sin egen identitet, og vise stedets ressurser. Dette er gjort ved å bruke granitt fra lokale brudd, og gatemøbler og lys utviklet av lokale bedrifter.

Miljøgaten er skapt med basis i stedets egenart. Granitten er brukt slik den kommer fra fjellet, ikke bearbeidet, men brukt i dialog med dens egenart og struktur. Møblene er produsert av stedets skipsverft i syrefast stål, for et røft klima. Plassene er kledd med granitt fra Evjen. Fotgjengerovergangene er lagt i lys portugisisk granitt med kraftige striper av granitt fra Beiarn. Portalene er 6 meters lys-strå eller seilings- og fiskemerker, laget i glassfiber med bånd av LED som lar dem lyse om natten. Pullertene har lysåpning inspirert av sandflygen på Nordfugløya. Lysmastene binder gaten sammen og gir stedet sin klare tilknytning til havet. Rogn er brukt som gjennomgående tre.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Byggeår: 2004

Areal/størrelse: ca 8000 m²

Kostnad inkl. MVA: 6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Entreprenør: Mesta

Anleggsgartner: Nordnorsk Revegetering

Underleverandører: Steinleverandør: Bro- og kantstein Heimdal, Steinflag og blokkstein: Evjen Granittbrudd (Stein) Inndyr Marina (Møbler, lysmast, pullert)

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • inndyr2
  • inndyr3
  • inndyr4
  • inndyr5
  • inndyr6

Liknende prosjekter