Befolkningsveksten i Osloregionen, Vestby togstasjon og de over 1 million nye besøkende til IKEA gir Vestby et stort potensiale for utvikling. Fokuset på stasjons- og kollektivknutepunkter i Osloregionen forsterker dette potensialet og Vestby kommune inviterte til parallelloppdrag for å se på mulighetene og konsekvensene av tre ulike vekststrategier for Vestby sentrum.

I samarbeid med Everyday Studio og Hjellnes Consult utarbeidet Pir II alternativet med de «2000 hagers by» i Vestby sentrum. Konseptet bygger på ideen om at for å få til et levende sentrum er det viktig at boligene i sentrum er attraktive for alle alders- og befolkningsgrupper. De «2000 hagers by» gir bud om en stedsutvikling hvor det flytende kulturlandskapet som omkranser Vestby smelter sammen med det mer urbane landskapet i sentrum. Møtet mellom by og natur skaper en unik hagelandsby, som foredler og fortetter Vestby sentrum. De besøkende skal ikke lenger dvele i periferien av Vestby, de inviteres inn i kjernen, hvor et mangfold av hagelandsbyer tilbyr et rikt utvalg av opplevelser og muligheter parallelt med det urbane senteret og de offentlige funksjonene.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Vestby, Akershus

Oppdragsgiver: Vestby kommune

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: 450 000 m2

Prosjektansvarlig: Christine Gjermo MNLA

Landskapsarkitekt: Pir 2 Oslo AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger-Lill Eikaas MNLA

Arkitekt: Anne Sandnes MNAL, Philip Stensrud MNAL, Lin Skaufel

Samarbeidspartnere: Hjellnes Consult AS, Everyday Studio

Pir 2 Oslo AS

  • Vestby-1
  • Vestby-3
  • Vestby-4_2

Liknende prosjekter