Trær er planta i et kvadratisk rutenett. Der veger, åpne plasser og bygninger skal innpasses, er trær tatt ut. Dette gir et stramt og enkelt hovedgrep som samler uteområdene.

Lys er brukt for å markere de tre overordna plassdannelsene. På hver av disse er det plassert en 10,5m høy, skrå gittermast. Den kunstneriske utsmykningen er knyttet til lyspunktene. Lyskastere styres mot plassgulvet og elementer som skal belyses. Mellom parkeringsplassen og sentralplassen er det lagt inn en sittetrapp som motsvar til amfiet inne i auditoriet. Denne skaper overgang og skjerming mellom parkeringsplassen og oppholdsplassen foran bygget. Runde spesialtegnede benker møblerer plassen.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Vallermyrene, Porsgrunn

Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune

Byggeår: 2007

Prosjektperiode: 2005 - 2007

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Ansvarlig landskapsarkitekt: Feste Grenland AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Pål Mæhlum, Tone Telnes, begge MNLA

Anleggsgartner: Nordengen AS

Kunstner: Brit Dyrnes

Arkitekt: Børve og Borchsenius AS

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • Bilde 2 - Dag Jenssen. feste_0066
  • plan_1

Liknende prosjekter