Lommedalen gravlund er anlagt i en bratt skråning nedenfor Lommedalen kirke. Gravlunden har plass til 500 tradisjonelle urnegraver og 1000 urnegraver ved fellesminnesmerker.

For å utnytte arealet optimalt, er urnelunden terrassert med én meter høye murer. Murene danner felles «gravmurer» som erstatter tradisjonelle gravstøtter. På gravmurene monteres det etterhvert minneplater for hver grav. Urnegravene er plassert langs murene under et dekke av sedum. Gravmurene er utformet i lys plass-støpt betong, med et grovere, mørkt tilslag. De hvite murere og det fargerike sedumdekket danner vannrette bånd i skråningen.

Både fra bunnen og toppen av skråningen har de besøkende oversikt til nesten hele gravlunden. I et skjermet hjørne ligger minnelunden; en hellende gressflate med urner, samt en grusplass med enkle fellesminnesmerker.

Beplantningen på gravlunden er artsrik og variert og står som en motvekt til de stramme, rette linjene gravmurene danner i skråningen. Hovedelementer er klipte hekker, store staudefelt, buskfelt, solitære trær og store busker. Vegetasjonen har prydverdi gjennom store deler av året.

   

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Bærum kommune, Prosjektenheten

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 8 daa

Kostnad inkl. MVA: 36 mill. kr

Prosjektansvarlig: Terje Skryten, Bærum kommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ine Wegner Tollefsen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ine Wegner Tollefsen, Jostein Akre Thorvaldsen og Aud Wefald MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (RIB), (RIV), (RIE)

Entreprenør: Kjeldaas AS

Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke AS

Underleverandører: Stenseth & RS

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Lommedalen-gravlund_1
  • Lommedalen-gravlund_3
  • Lommedalen-gravlund_4
  • Lommedalen-gravlund_5

Liknende prosjekter