Gjennom prosjektet har Knud Knudsens plass blitt oppgradert til et flott bydelstorg for bydel St. Hanshaugen. Drosjeholdeplassen og returpunktet har blitt flyttet, noe som har gitt rom til nye sitteplasser, sykkelparkering og vegetasjon i form av trær, busker, stauder og grasplen.

Tidligere buskbeplantning mellom parken og plassen har blitt fjernet for å skape kontakt mellom den grønne parken rundt St. Hanshaugen og det nye byrommet. Plassen har et særpreget, geometrisk dekke av basalt og granitt. Hellene gir flotte fargekontraster, som kommer spesielt godt fram i regnvær. Vegetasjonsbruken på plassen er variert, med inspirasjon fra parken rundt St. Hanshaugen.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: St. Hanshaugen, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2009-2010

Kostnad inkl. MVA: 6,5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk

Anleggsgartner: Steen & Lund as

Grindaker AS

  • Knud Knudsens plass 2
  • Knud Knudsens plass 3

Liknende prosjekter