Straume sentrum skal transformeres fra kjøpesenter til by. Sentrum skal endres fra et tradisjonelt utformet kjøpesenterområde til en bystruktur med urbane kvaliteter. All parkering flyttes til en fjellhall under bakken. Veier og parkeringsplasser bygges om til gater og nye byrom. Straume skal utvikle seg til et levende bysentrum, som åpner opp for liv og aktivitet mellom husene.

Nye bygg med blandet arealbruk gir en ny skala, åpner opp for nye funksjoner og er vegger for de nye byrommene. Norconsult Plan i Bergen utarbeidet i 2011 en områdeplan for sentrumsområdene. Som første ledd i realiseringen av denne planen ble det i 2013 utlyst en konkurranse for de mest sentrale delene av områdeplanen. Konkurransen ble vunnet av teamet Haptic/Nordic arkitekter i samarbeid med landskapsarkitektene GrossMax fra Skottland. Norconsult har bistått med prosjektledelse både i gjennomføring av konkurransen og i den påfølgende forprosjektfasen. I samme periode bisto Norconsult Arkitektur og Landskap i Bergen som prosjekteringstøtte og som lokalt bindeledd for GrossMax. I byggefasen har landskapsarkitektene i Norconsult hatt ansvar for arbeidstegninger og materiellbestillinger, samt tett oppfølging av lysdesign og byggearbeider.

Festplassen ligger sentralt plassert foran kjøpesenteret og er hjertet i den nye byen. Plassen kobler sammen de planlagte, nye gateløpene, hvorav Allmenningen er den første gaten som er ferdigstilt. Festplassen fungerer som torg, park og samlingsplass, mens Allmenningen er en gjennomgående gågate med uteservering og innganger til butikker, kino og populærvitenskapelig senter. Allmenningen er vindutsatt, og av den grunn delvis dekket av et tak med fargede glasslameller, som fargelegger gulvet og fasadene på dager med solskinn.

Det er lagt stor vekt på universell tilgjengelighet i hele området. Høydeforskjellen på fire meter mellom Festplassen og Allmenningen er bundet sammen av trapper og ramper som også er viktige sosiale arenaer. Prosjektet er utført med høy kvalitet, og alle dekker, kanter og murer er utført i bearbeidet granitt. Det er plantet store furutrær på Festplassen, og bjørketrær på den grønne parkflaten. Beplantningen er inspirert av naturlandskapet på Sotra, og plassering av trærne understreker viktige siktlinjer. Kunstverket «Konglo», en furukongle i kjempeformat, forsterker det lokale utrykket. Dette kunstverket i kobber er allerede blitt et landemerke og en sentral møteplass.

Transformasjonen av kjøpesenter til by er bare så vidt i gang, flere prosjekter vil følge. I 2016 starter byggingen av Grønaplassen, som en foreløpig avslutning på Allmenningen. Hotellet og Nygata kobler seg på Festplassen, og byveven brer seg utover.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Fjell, Hordaland

Oppdragsgiver: Sartor Holding AS v/Ernst Einarsen

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 5 500 m2

Prosjektansvarlig: Norconsult AS v/Solveig Mathiesen og l.ark Nina Dybwad

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: GrossMax v/Nigel Sampey

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): GrossMax v/l.ark Nigel Sampey og Bridget Baines og Norconsult AS v/Anne K. Irgens MNLA

Entreprenør: Veidekke

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Kunstner: Finn Eirik Modahl

Arkitekt: Nordic - Office of Architecture/Haptic Architects

Priser i konkurranser: 1. pris i konkurransen om Straume sentrum, 2013

Annet: Lysdesign: Norconsult AS v/Roar Sande

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Straume1_Christine-Nundal
  • Straume2_Christine-Nundal
  • Straume3_Adrian-Lombardo
  • Straume5_Adrian-Lombardo

Liknende prosjekter