Storøya Friområde er utformet på den tidligere rullebanen på Fornebu. Det opprinnelige kulturlandskapet er bygget opp på nytt, men i stilisert form.

Terrenget er formet med elliptiske koller og et skrånende terreng mot sør for å gi utsikt mot sjøen. Nye, brede badebukter er skåret ut i de gamle fyllmassene. Friområdet grenser mot naturreservatene Storøykilen og Koksabukta. Mot disse er det etablert 50-100 meter brede buffersoner, beplantet for å skjerme det rike og sårbare fuglelivet. 500.000 m3 overskuddsmasser fra flyplassen er renset og gjenbrukt i det nye landskapet. 150.000 nye planter er etablert i ulike plantesamfunn. Den sentrale delen av friområdet har grasbakker, utsiktskoller, fuglekikkertårn, ballsletter, badestrender og en paviljong med publikumsfasiliteter. Badeplassen ligger ytterst på Storøyspissen.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune

Oppdragsgiver: Vest: Bærum kommune, Øst: Statsbygg, Oslo kommune

Prosjektperiode: 2002-2007

Areal/størrelse: Vest: 37 daa, Øst: 150 daa

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Rune Vik, Simen Gylseth, Knut H. Wiik, Håvard Strøm, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Vest: Hjellnes Consult, Øst: Norconsult

Entreprenør: Skanska

Anleggsgartner: Steen & Lund

Arkitekt: Element arkitekter / Thor Solbjør

Finansieringskilde/sponsor: Vest: Bærum kommune, Øst: Statsbygg, Oslo kommune

Bjørbekk & Lindheim AS

  • 02 L 4442584
  • 03 L 4442612
  • 04 DSC00390
  • 05 IMG_0201

Liknende prosjekter