Den lille Svinningbekken renner ut i Stangebekken, Lirengbekken, Ramneselva, Storelva, Aulielva og til slutt Byfjorden i Tønsberg. Mikrovassdraget er lagt i rør og bekken har mistet sitt navn på samtlige eiendommer, bortsett fra på én.

Der er Svinningbekken demmet opp med sju terskler som skaper vannspeil og småfosser av det tidligere grøftevannet. Anlegget fungerer som fangdammer for utslipp i landbruket. Kulpene vil bli fine gyteplasser for frosk og salamander, hvis vannet holder seg reint. Fossnes Kunst og Håndverkssenter satte ut 7 små salamandere, 5 hunner og 2 hanner, våren 2006. Det er satt ut benker og bygd klopper for vår komfort. Det er plantet en komposisjon av sted-egne edelløvtrær, som forvandler beitet om til en fruktbar lund på Ramnessletta. Svinningbekken inngår som én av flere parkattraksjoner på gjestegården. Området er åpent for publikum, men gjerdet inn som sauebeite om sommeren.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Stange Gjestegård, Ramnes. Re kommune i Vestfold

Oppdragsgiver: Berit Stange

Byggeår: 2005

Prosjektperiode: Dammene: 2005. Plantingene: 1984-2006

Areal/størrelse: Vassdrag 260 m, med 3 meter fall. Park 4 mål

Kostnad inkl. MVA: Kr 100 000 + dugnad kr 50 000. Finansiert av Landbruksavdelingen v/Fylkesmannen i Vestfold

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Rådgivere/konsulenter: ISS Landscaping AS ved Stein Anders Sundbye

Entreprenør: Saging: Ingar Ellefsrød. Graving: Erling Vermelid.

Arkitekt: Per-Olav Hagen sivilarkitekt MNAL

Samarbeidspartnere: Snekker: Odd Skadsem / Damkroner: Steinar Wegger

Dronninga landskap AS

  • svinningbekken-2
  • svinningbekken-3

Liknende prosjekter