Eksisterende fylkesveg 44 i Stavanger sentrum er utvidet til firefelts vei. Kollektivfeltene er midtstilte og adskilt fra øvrige vegbaner med rabatter.

Som prøveprosjekt er ett kryss anlagt som signalregulert rundkjøring, der busser passerer gjennom sentraløya. Ledninger og kabler er plassert utenfor kollektivfeltet, for eventuell enkel omlegging til bybane.
Formingsgrepet er et sterkt, grønt innslag med doble trerekker. Strekningen ligger i trehusbyen, med strenge krav til integrert støyskjerming. I samarbeid med byantikvaren er  det valgt gråbeiset treverk og enkle skjermer i glass. Integrerte espalier og klatreplanter skal bidra til ytterligere forgrønning av gateløpet. Anlegget preges av robust materialbruk som fungerer godt i bymiljøet.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Stavanger sentrum

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2009-2010

Areal/størrelse: 800 m

Prosjektansvarlig: Kristoffer Dørheim, ingeniør

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Målfrid Takle Folkvord MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen og Nina Karlsø MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (RIVeg, RIVa, RIB, landskap, arkitektur)

Entreprenør: T Stange-land Maskin AS

Anleggsgartner: T Stange-land Maskin AS

Underleverandører: NCC

Samarbeidspartnere: Stavanger kommune

Idé/initiativtaker: Statens vegvesen

Prosjektgruppe: Statens vegvesen, Stavanger kommune, Asplan Viak AS

Finansieringskilde/sponsor: Bompengeringen på Nord-Jæren

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Hillevågsveien bilde 1
  • Hillevågsveien bilde 2

Liknende prosjekter