Klosterøya i Skien er et av landets mest attraktive transformasjonsområder med et utbyggingspotensiale på 200 000 m2.

Asplan Viak AS har i innledende fase bistått Skien kommune med utarbeidelse av grunnlagsmateriale, fremtidsverksted og utvikling av visjoner for fremtidig bruk av øya. Klosterøya AS engasjerte Asplan Viak til å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning. Det har i planarbeidet vært lagt stor vekt på å utvikle en fleksibel og robust plan med fokus på Klosterøyas historie og unike beliggenhet.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Skien

Oppdragsgiver: Fase 1: Skien kommune, Fase 2: Klosterøya AS

Prosjektperiode: 2006 - 2009

Areal/størrelse: 140 daa

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS (plan, landskap, veg, naturmiljø og biologisk mangfold, klima, kulturminner og kulturmiljø, SWOT-analyse, utbyggingsavtaler).

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien

Samarbeidspartnere: Econ AS i innledende planfase

Prosjektgruppe: Bred forankring, Fremtidsverksted, Mulighetsstudie, SWOT-analyse

Planstadium/type: Reguleringsplan

Asplan Viak AS, Skien

  • reguleringsplanklosteroya2009-02
  • reguleringsplanklosteroya2009-03
  • reguleringsplanklosteroya2009-04

Liknende prosjekter