Rådhusparken i Porsgrunn ligger mellom kinoen, rådhuset, et nytt hotell, biblioteket og kollektivknutepunktet.

Historisk lå parken alene i ytterkant av bebyggelsen, i en halvbue bak rådhuset. Parken har de siste 10–20 årene hatt en viktig funksjon som lekeområde, men parkhelheten har forfalt. Med etablering av det nye hotellkvartalet på Kammerherreløkka, har parken nå fått en tydelig og sentral plassering i bybildet og fornyet funksjon som sammenbindende gangakse og møteplass.  

Parken er planlagt med tre viktige langs-gående akser. I midtaksen ligger skøytebane, gammel paviljong, ny plass med gammel drikkefontene, klatretårn og ny bibliotekhage. Gang-akser er plassert i ytterkant på hver side. Tverraksen, midt i parken, knytter kollektivterminalen og det nye hotellkvartalet til Storgata og Rådhusplassen. Gamle trær er bevart som historisk referanse, sammen med musikkpaviljongen. Lekeplassen ligger under de gamle trærne. Ny kirsebærlund er etablert sammen med en liten sommerfuglhage, for å lukke parken mot bebyggelsen i vest. 

Parkens gamle hovedpreg er beholdt, og er forsterket og strammet opp. Brede granittkanter definerer alle overganger mellom belegg og flater. Midtaksen og bibliotekhagen har fått gulv av store granittplater. Lekeplassen er oppgradert med plasstøpte gummidekker og lekeelementer av høy kvalitet. Sittekasser under de gamle trærne er plassbygd i galvanisert stål med sitteflater av tre. Bibliotekhagen har sittemøbler i tre og stål og plantekasser med stålstativ for klatreplanter. Skøytebane/plaskedam er støpt i betong med stålkanter og fontene med lys.  

Både sittekassene og fundamenter for lekeapparater er tilpasset trerøtter. Den gamle paviljongen, drikkefontenen og statuen i bibliotekhagen er pusset opp. Alt lys i parken er oppgradert og ny effektbelysning er lagt til. På biblioteket er det satt inn dører ut mot parken. Strøm til arrangement ligger skjult i møblene. 

Rådhusparken, located in the centre of Porsgrunn, is connecting the cinema, town hall, a new hotel, library, and public transport hub. The park has become an important green public space with increased footfall due to its surrounding functions.  

The park is designed with three main longitudinal axes. Centrally located is the skating rink, the old bandstand pavilion, a new space for the old drinking fountain, a new climbing tower and a library garden. The old trees in the park are preserved as historical references alongside the old bandstand pavilion. The playground is located beneath the old trees. Wide granite edges define the transitions between the various surfaces. The skating rink, which doubles as a paddling pool in the summer, is cast in concrete, with steel edges and a fountain. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 7400 m2

Prosjektansvarlig: Pål Mæhlum MNLA

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Ansvarlig landskapsarkitekt: Pål Mæhlum MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Pål Mæhlum, Tone Telnes, begge MNLA

Entreprenør: Anleggsgartner Nordengen AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Nordengen AS. For Kammerherreløkkapassasjen: Telemark Park og hage

Arkitekt: Kristine Glenna Kragset MNAL

Idé/initiativtaker: Pål Mæhlum, bygartner Finn Resch

Annet: Fotograf: Pål Mæhlum og Dag Jenssen

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • 2_Rådhusparken i Porsgrunn_skoytebanen foto dag jenssen
  • 3_Rådhusparken i Porsgrunn_lek-foto Pål Mæhlum
  • 4_Rådhusparken i Porsgrunn_lek -foto Pål Mæhlum
  • 6_Rådhusparken i Porsgrunn_paviljongen -foto dag jenssen
  • 7_Rådhusparken i Porsgrunn_sittekasser -foto Pål mæhlum

Liknende prosjekter