Haugesund indre kai har, som mange andre norske byhavner, utviklet seg fra en nyttehavn til å bli en stadig mer brukt kulturarena.

Som hovedarena for Sildajazzen og Filmfestivalen er den viktig som Haugesunds ansikt utad og som arena for folkeliv. Den er også en godt besøkt gjestehavn i sommerhalvåret. De siste årene har parkering tatt stadig mer plass på kaien utenom festivaltid. Landskapsarkitekten ønsket en mest mulig helhetlig og gjennomgående materialbruk uavhengig av nåværende og framtidig arealbruk, og valgte derfor storbrostein som det dominerende belegget, sammen med striper av granittheller i promenaden langs kaikanten og langs serveringstedene i husrekka. Møbelserien «Havn» er tegnet spesielt for dette prosjektet av Smedsvig Landskap og består av benker, lenestativer og vann- og strømuttak for småbåter.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Oppdragsgiver: Haugesund kommune, teknisk drift v/Odd Engen

Byggeår: 2005 - etappe 1

Areal/størrelse: ca 2.500 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca 7 mill.

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: RIV: Techmentor AS, RIE: KV Engineering AS

Anleggsgartner: Bjørns Hage & Anlegg AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • hdindrekai02

Liknende prosjekter