Mulighetsstudien for Vaterlandsparken omfatter området mellom Spektrum, Lilletorget, Oslo Plaza og Akerselva. Studien utforsket mulighetene, ga innspill til framtidig utforming og programmering av parken. Samtidig var det viktig å se Vaterlandsparken i en større sammenheng i forhold til pågående planer i området.

Utviklingen av området og tilliggende utviklings- og byggeprosjekter prosjekter tilsier at Vaterlandsparken vil bli mer brukt, og at parkens funksjon i byen vil bli enda viktigere enn i dag. Flere interessenter og aktører i området ønsker en trygg og attraktiv park og «åpne fasader» med utadrettet virksomhet vil gi mer liv og sammenheng med parken. Mulighetsstudien viser et fleksibelt konsept som kan utvikles over tid. Konseptet tar hensyn til gang- og bevegelseslinjene gjennom parken sammen med behovet for opphold. Det er undersøkt og tilrettelagt for ulike soner for opphold og aktivitet gjennom alle årstider. 

Det har vært et mål at parken skal «inkludere i stedet for å ekskludere», og videre at parken trenger funksjonelle ganglinjer, steder for opphold og mer attraksjon. Bevaring, gjenbruk og videreføring av parkens kvaliteter, som trær, har vært viktig. Nærheten til Akerselva bør utnyttes bedre. Parken har, og vil i framtiden ha, en viktig funksjon for nabolaget og for gjennomgående gangtrafikk, byromsnettverket og den blågrønne strukturen. Mulighetsstudien har tilrettelagt for to flomveier. Vaterlandsparken er en av få parker i området og opprettholdelse av parken funksjon og grønne verdier må sikres gjennom de endringer (anleggstid og midlertidig faser) som vil komme. 

Det tverrfaglige teamet har jobbet med løsninger for midlertidig, permanent og endelig utforming av Vaterlandsparken. Godt samarbeid med Bymiljøetaten og andre aktører har vært viktig for å legge premisser for en attraktiv og sosialt bærekraftig Vaterlandspark med mange besøkende.  

---
The site at Vaterland is undergoing a transformation with several projects and is situated next to Oslo S. This project investigates how the park and areas between Oslo Spektrum, Lilletorget and Plaza can be developed, focusing on mobility and pedestrians. The proposal shows a design and programming of Vaterlandparken which concerns physical and social aspects, as well as coherence between ongoing plans and processes in the area. A central part of the project is to further develop the park into being an important green, recreational site for the citizens and the connection to the river Akerselva. The project has studied important premises to establish an attractive, functional, and safe park for the future.
 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo sentrum, Oslo

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: Mars–desember 2022

Prosjektansvarlig: Marte G. Toresen (PL), Mette E. Pedersen (PE)

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo,Sweco Norge AS, Lillestrøm,Sweco Norge AS, Ski

Ansvarlig landskapsarkitekt: Torunn Hognestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Juni Lende MNLA, Kristina Holmblad og Kristiane Holter MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco v/Øystein Rapp (VA), Gard R. Sandberg (urbanist), Hanne Finsveen (mobilitet), Anita Myrmæl (miljø) og Ole Kristian Svartedal (kostnad)

Samarbeidspartnere: Oslo kommune Bymiljøetaten v/ Jasmin Sajnovic og Lak Norang

Sweco Norge AS, Oslo

  • 1_Vaterplandsparken_ Illustrasjons- og landskapsplan_Vaterlandsparken
  • 2_Vaterplandsparken _SnittA
  • 3_Vaterplandsparken _SnittA_Vinter

Liknende prosjekter