Grensen er en typisk handlegate med stor fotgjengertrafikk og høy ulykkesbelastning. Gaten er en av de viktigste kollektivgatene i Oslo sentrum, og har hatt store framkommelighetsproblemer.

Landskapsarkitektene har arbeidet med fortausarealene i alle prosjekteringsfaser fra formgiving og koordinering av involverte parter fram til byggeledelse i et tverrfaglig prosjekt som også omfattet fornyelse av kjørebane og trikkeskinner. Sentrale utfordringer har vært valg av riktige materialer, formater og teknisk utførelse, med prinsippene for universell utforming som en viktig premiss for valgte løsninger. Stor variasjon i lokale situasjoner har bidratt til å øke kompleksiteten i arbeidet med byggetekniske løsninger og tilpasninger til den eksisterende bebyggelsen.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten og Kollektivtransportproduksjon AS

Byggeår: 2009-2010

Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristin Aarskog MNLA, Marc Ebhardt, Synnva Ullensvang, Guro E. Næss Sverreng MNLA

Entreprenør: Betonmast

Sweco Norge AS, Oslo

  • _MG_0957-Grensen mot vest-15x10
  • _MG_0974-detalj renne-17x9
  • _MG_1002-Grensen-mot-øst lav-17x9
  • _MG_1022-Grensen-mot øst-10x15

Liknende prosjekter