Lyngenløftet er et langsiktig prosjekt for å løfte kommunen og gi nytt håp i en tid preget av sentralisering.

Hvor ligger Lyngseidets og Lyngens styrke? Arbeidet startet som en områdeplan for Lyngseidet, men endret seg raskt til å fokusere på fellesskap og ønsker om et større løft for hele kommunen: Lyngenløftet ble skapt. Parallelt med områdeplanen for Lyngseidet ble en handlingsplan for «de små tiltak på veien mot de store mål» laget, og i 2021 kom logoen på plass; et tydelig identitetsmerke og sted. Tidligere prosjekter som er på plass er Parkveien og parken som binder bygda sammen fra fjord mot fjell, sykkelhuset, broen, scenen, og Lyngenbenken, alle bygd opp med stedsidentitet og målet om et kompakt og levende sentrum; 5-minuttersbygda.

Lyngenskiltet blir som de andre elementene, noe som forteller om Lyngen. Lekent, ikke helt A4, villig til å tenke nytt og prøve nye veier. La det som gjøres bli mer enn det MÅ være. Mer enn en bro, mer enn en benk, mer enn et skilt.

 

Lyngenløftet is a long-term project focusing on the development of a small municipality in northern Norway. The work started as an area plan and was later extended to include an action plan for smaller, short-term installations and improvements that will mark the start of the development in the area. The Lyngen-sign is an example of an installation which tells a story about Lyngen in a new and playful way, and that contributes to build the Lyngen-brand.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Lyngen, Troms

Oppdragsgiver: Lyngen kommune, Lyngenløftet

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2014–2021

Areal/størrelse: LOGO areal, 40 m2

Kostnad inkl. MVA: 700 000,-

Prosjektansvarlig: Arkitektgruppen Cubus AS

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel N. Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel N. Sømme MNLA

Rådgivere/konsulenter: Truls Indrearne, Vill (grafisk design). Ronny Rykje. NODE (RIB). Fabian Schnuer Gohde (3D design).

Entreprenør: Tor Benjaminsen, Størksen Rustfri Industri AS

Underleverandører: Lundvoll Maskinstasjon AS, Lyngseidet

Samarbeidspartnere: Truls Indrearne, Vill (grafisk design)

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Lyngen-3
  • Lyngen-2
  • Lyngen-4

Liknende prosjekter