Gårdsrommet på Sydneshaugen skole er valgt ut som prøveprosjekt i helhetsplanen for revitalisering av Universitetets uterom på Nygårdshøyden.

Rommet er en del av utearealene som ble tegnet av landskapsarkitekt Endre Wiik på 60-tallet. Intensjonen i prosjektet er å bevare det grunnleggende grepet fra Wiiks landskapsplan med et enhetlig gulv lagt i et rutenettsmønster. Plasstøpt betong, lave, teppeliknende plantefelt sammen med et gammelt almetre gir plassen karakter. Gulvet i hvit betong med kontrast mellom kostede og stålglattede flater gir et robust og lyst inntrykk. På gårdens solside har en trapp med integrert rampeløsning, blitt et nytt oppholdssted. Belysning er endret fra parklysmaster til lave pullertarmaturer.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen

Byggeår: 2004-2005

Areal/størrelse: 1100 m²

Kostnad inkl. MVA: 1.4 mill.

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: Node Rådgivende Ingeniører AS (RIB), KV Engineering AS (RIE)

Anleggsgartner: Jan Inge Askeland AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • sydneshaugenskole-2
  • sydneshaugenskole-3

Liknende prosjekter