Nye Charlottenlund aktivitetspark er en oppgradering av et eksisterende utfartsområde i Tromsø­marka. Området er i gang-/sykkelavstand for det meste av boligområdene på Tromsøya og kan derfor gi mye til en stor del av befolkningen.

Det er lagt vekt på å øke aktivitetstilbudet, samtidig som området opparbeides som et godt sted å bare være. Charlottenlund er et tydelig landskapsrom med en slette rammet inn av en liten ås og skogsvegetasjon. Området har lenge vært et velfungerende vinteraktivitetssted med mulighet for aking, skileik, skøytebane og bålplasser. Hovedgrepet for Nye Charlottenlund er derfor i første rekke å styrke kvalitetene og aktivitetstilbudet sommerstid ved å markere tydelig:

-sletta som den mest opparbeidede sportslige delen av området,

-aktivitetsskogen som rammer inn sletta med aktivitetstilbud innpasset i eksisterende skog,

-foredle landskapsrommet rundt det lille tjernet slik at det blir mer parkmessig.

Sletta har blitt markert med en rød løpebane, som samler sletta som den mest opparbeidede delen av aktivitetsparken. Innenfor løpebanen ligger overflater for idrettslek tett; sandvolleyballbaner (mulig sandhåndball), petanque, kunstgresslette som også kan islegges, pumptrack, ballbinge, treningspark, klatresteiner. Den store kunstgressletta skal innby til all slags aktivitet og er merket for dødball – for å inspirere til at den brukes til mer enn fotball. Her legges også til rette for flere møtesteder og sitteplasser.

Charlottenlund er opprinnelig et myrlendt område. Innenfor den røde løpebanen tørkes arealene opp og blir mer tiltalende ved at det etableres en swale (gresskledd fordrøyningsgrøft) utenfor løpebanen, hele veien rundt. Vannet ledes fra swalen til eksisterende tjern. Enkelte soner heves forsiktig for å bli tørrere, samtidig som det bevares og etableres regnbed i lavpunkt. Utenfor den røde rammen legges det opp til et lavere opparbeidelses- og skjøtselsnivå, med aktiviteter innpasset i eksisterende skog og enklere opparbeidelse av stier; sykkelrunder, frisbee­golf og skiløyper i skogen. Et stort tauklatretårn gitt av Sparebanken Nord-Norge er velkomsthilsen og et engasjerende tilbud for barn i alle aldre, rett ved atkom­sten fra byen (øst). I forlengelse av eksisterende parkeringsplass er det etablert ny hundepark. Allerede i byggefasen er området tatt i bruk i betydelig høyere grad enn før. Prosjektet har også en sosial profil ved at Tromsø kommunes arbeids­prosjekt «Slottet» har utført mange av oppgavene, fra kvisting til bygging av benker. Sykkelklubben med flere har lagt ned mange dugnadstimer.

Med Bydrift som entreprenør har det også vært mulig å gjøre uvanlig mange tilpasninger på stedet undervegs, og opprettholde en åpen prosess gjennom hele byggetiden.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Tromsø, Troms

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Byggeår: 2015-2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: Ca. 19 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 11 mill. kr

Prosjektansvarlig: Tromsø kommune v/prosjektleder Henrik Romsaas og Henriette Jordheim MNLA

Landskapsarkitekt: LO:LE landskap og plan AS,Steinsvik Arkitektkontor AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari Bergset MNLA

Rådgivere/konsulenter: Caverion (RIE)

Entreprenør: Tromsø kommune Bydrift

Anleggsgartner: A. Markussen AS

Samarbeidspartnere: Arbeidsprosjektet Slottet, Tromsø kommune

Idé/initiativtaker: Tromsø kommune

Prosjektgruppe: Henrik Romsaas, Henriette Jordheim, Odd Helge Vekve, Mari Bergset

Finansieringskilde/sponsor: Tromsø kommune, Sykkelbyen Tromsø, Spillemidler, Sparebank1 Nord-Norge, Consto

Annet: Foto: Henrik Romsaas, Mari Bergset, Sykkelbyen

LO:LE landskap og plan AS

  • Charlottenlund_plan_
  • C_MB2
  • CL
  • CharlottenlundMB3
  • Charlottenlund-HR
  • CH_foto_HR

Liknende prosjekter