Uteområdet rundt BKKs konsernbygg omfatter bakgård, parkering, kjøre- og gangveier, grønt­arealer og arealer for opphold. Deler av anlegget ligger på lokk. Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre funksjonaliteten og effektivisere arealutnyttelsen, samtidig som området skal være et representasjonsanlegg for BKK.

Høy kvalitet på materialer og en tydelig, intuitiv soneinndeling har vært viktig i prosjekteringen. Det er et bevisst samspill mellom myke og harde flater på hele området. I bakgården er det etablert et plantefelt innrammet av granittsteinmur med sitteflater. 

Det inneholder stauder, busker, løkvekster og trær som blomster til ulike årstider. Dette skaper årstidsvariasjoner i uterommet. Nyskapende og bærekraf­tige løsninger leder overvannet inn i grøntarealene og vannet infiltreres i grunnen via infiltrasjonsgrøfter. Treplantinger skal ta opp mye av regnvannet. Tverrfaglig prosjektering med kompetanse innenfor landskapsplanlegging, vei, elektro og VA har ført til et funksjonelt og estetisk tiltalende uteområde.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: BKK AS

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2009-2015

Areal/størrelse: 17 000 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca. 9 mill. kr

Prosjektansvarlig: Karl-Magnus Forberg Eikeland MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Silje Aksnes og Line Merete Valle, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Olav Tveitnes MNLA, Daniela Apolinario MNLA, Nadja Aspacher, landskapsarkitekt, Beate Risøy, landskapsingeniør

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Underleverandører: Urheims Elektrokompani AS, NCC Roads AS

Sweco Norge AS, Bergen

  • 2_DSC09598
  • 3_DSC09443
  • 5_DSC09465
  • 4_DSC09438

Liknende prosjekter