I 2008 startet transformasjon av de gamle Kværnerbyggene på Lysaker for å lage nytt hovedkontor for Storebrand. Mange utfordringer som støy fra E18, og den trafikale situasjonen ved hovedadkomsten har bidratt til vektleggelse av oppholdssonen på baksiden av bygget.

 Her er eksisterende parkanlegg rehabilitert og tilført elementer av vann og treterrasser som danner rolige og friske omgivelser. Området besørger både representasjon og rekreasjon i arbeidstiden, og holder derfor en høy kvalitet. Miljøvennlighet, gjenbruk og universell tilgjengelighet er særlig vektlagte kvaliteter. Forsiden av bygget bærer preg av holdbar slitestyrke og funksjonalitet. Store deler av anlegget har etterstrebet å bevare eksisterende vegetasjon, da området er sårbart og modne trær en ressurs.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Lysaker

Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2008-2010

Areal/størrelse: 3000 m2

Prosjektansvarlig: Skansen AS

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Jens Lampe Rongstad

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK arkitektur AS Landskap v/ Jens Lampe Rongstad og Franziska Schoder

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Vibeke Slyngstad

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Priser i konkurranser: Vinner av Cityprisen

LINK arkitektur AS Landskap

  • Bilde 2
  • Bilde 3
  • Bilde 4
  • Bilde 5

Liknende prosjekter