Bybanens byggetrinn 2 viderefører Bybanen fra Nesttun til kjøpesenteret Lagunen. Basert på Cubus Designkonsept fra Designkonkuransen er strekningen fra Nesttun til Lagunen videreutviklet med Landskap og arkitektur rundt alle stasjonene.

Bybanen har vært i bruk i tre år. Den har blitt den kraftigste byutvikleren i Bergen. Bybanestoppene genererer høy grad av bolig- og næringsutviklingen.  Det lagt vekt på tydelige urbane kvaliteter og image rundt stoppene. Designet som merkevare er ført videre i bygg og bussterminal. På Lagunen binder bane- og bussterminal Lagunens 2 bygulv som ligger på 2 plan med 6 meter høydeforskjell sammen. Terminalen viser og varsler den urbaniseringsprosessen hele kjøpe- senteret er på vei inn i. Kunst er integrert i perronger og tunellen.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Nesttun-Lagunen, Bergen sentrum

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2009-2013

Areal/størrelse: 3,9 km

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Torbjørn Bengtsson og Axel Nitter Sømme, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS (hovedkonsulent)

Entreprenør: Boasson, Mesta, NCC

Anleggsgartner: Boasson, Wikholm, Løvås Arkitekt · Arkitektgruppen Cubus AS

Samarbeidspartnere: NODE

Priser i konkurranser: Bymiljøprisen 2013, Vakre Vegers pris 2012

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • DSC_2008
  • DSC_2043
  • DSC_2082
  • DSC_4446
  • DSC_4451

Liknende prosjekter