Universitetsgata i Oslo sentrum går fra Karl Johans gate til St. Olavs plass. Gata er definert som kommunens akse i byen (Estetisk plan 2005). Rådhuset utgjør fondmotivet i sørlig retning, og lysfontenen som er under bygging på St. Olavs plass blir gatas fondmotiv mot nord.

Forprosjektet utreder gatas trafikale forhold, og vurderer om deler av gata skal bygges om til gågate eller beholdes som kjøregate som i dag. Universitetsgata vil etter ombygging ha et fortausdekke av lyse granittheller og en kjørebane av smågatestein satt i buemønster. Forprosjektet inneholder en egen plan for universell utforming.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune Samferdselsetaten v/ Berit Hessel

Prosjektperiode: Høsten 2007 - våren 2008

Areal/størrelse: Gaten er ca 400 meter lang

Prosjektansvarlig: SWECO Norge AS v/Mette Eng Pedersen

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: SWECO Norge AS v/Kristin Aarskog og Cecilie Kure, begge MNLA

Samarbeidspartnere: Arkitektskap AS v/Tom Wassum

Sweco Norge AS, Oslo

Liknende prosjekter