Dette er ett av fire pilotprosjekter i regi av Miljødirektoratet i samarbeid med Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Målet for pilotprosjektene er å senke terskelen for å oppleve nasjonalparkene på nærmere hold, og at flere skal komme seg ut i naturen. Innfallsporten ved Sognefjellshytta er det første pilotprosjektet som er bygd, og ble åpnet i august 2018.

Sognefjellshytta ligger midt mellom øst og vest inntil Sognefjellsveien, Nord-Europas høyeste fjellovergang. Noe av de mest storslagne norske fjellområdene, som Smørstabbreen og Fanaråken, kan ses herfra. En universelt utformet tursti tar utgangspunkt i Sognefjellshytta og danner en rundløype på ca. 1 km over og rundt Fantesteinsvatnet på 1410 meter over havet. Målet med prosjektet var å tilrettelegge for ferdsel uten å skape sår i dette åpne og sårbare landskapet. Deler av området var allerede preget av røff bruk: grushauger og skjæringer lå som åpne sår i det nakne landskapet, der høyeste busk; musøre, er kun 10 millimeter høy og sommersesongen av og til er så kort at den uteblir. Prosjektet omfattet også å reparere de menneskeskapte sårene.

Bare lokale materialer er brukt i tilretteleggingen. Stien er bygd av kortreist grus og stein fra stedet, og er tilpasset terrenget på mest mulig nennsom måte for å hindre sår i terrenget. Alt humusdekket er tatt vare på og gjenbrukt, slik at den lokale, krypende vegetasjonen kan brukes til revegetering. Hver stein som er tatt opp er satt ned igjen med den lavdekte siden opp. Stiens bredde varierer mellom 1,5–2 meter og er utformet uten trinn og med lite fall, slik at så mange som mulig kan rulle og trille, i tillegg til å gå. Langs stirunden er det opparbeidet to oppholdsplasser med bord og benker, slik at man kan stoppe opp, sitte ned og betrakte det storslagne landskapet. Oppholdsplassene er bygd i plass-støpt betong og stein fra stedet.

På deler av strekningen var det behov for konstruksjoner: Over Fantesteinsvatnet er det bygd ei bru av ei oppspent stålplate som er 1,9 meter bred, 50 meter lang og med 2,5 cm tykk brubane.  I tillegg er det bygd noen bordganger, også disse i stål, som følger tett på fjellet der dette er for bratt for sti. Alle konstruksjonene er bygget i cortenstål, som harmonerer godt med det nakne landskapet. Konstruksjonenes plassering og utforming gjør at de nesten glir i ett med omgivelsene.  

English summary
Some of the most magnificent Norwegian mountain areas can be seen from here. A universally designed hiking trail starts at Sognefjellshytta and forms a roundabout about 1 km around Fantesteinsvatnet at 1410 meters above sea level. The trail is built by local gravel and stone from the site and is gently adapted to the site to prevent wounds in the terrain. Parts of the project included also cleaning up man-made wounds in the landscape.Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Lom, Oppland

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2014–2018

Areal/størrelse: Ca. 1 km (lengde turvei)

Prosjektansvarlig: Fylkesmannen i Oppland v/Kari Sveen

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap v/Ragnhild Momrak MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak, Nuno Almeida, Stine Svanemyr, Helle Lind Storvik, Katlinn Clavier, alle MNLA. Landskapsarkitekt/arealplanlegger Marie M. Selnesaunet

Rådgivere/konsulenter: DIFK Florian Kosche (RIB), NGO (geologi, geoteknikk), Holoconsult (teknisk beskrivelse)

Anleggsgartner: Ottadalen Anlegg, Stryvo AS (konstruksjoner)

Priser i konkurranser: DOGA-merket 2023. Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 (Brua over Fantesteinsvatn)

Annet: Foto: Live Andrea Sulheim, Magnus Snøheim, Ragnhild Momrak

Dronninga landskap AS

  • Innfallsporten (2)
  • Innfallsporten (3)
  • Innfallsporten (4)
  • Innfallsporten (5)
  • Innfallsporten (6)
  • Innfallsporten (7)
  • Innfallsporten (8)

Liknende prosjekter