Sauda kommune ønsket en mulighetsstudie og et forprosjekt som kunne vise et konkret bidrag for å nå kommunens visjon om et «Sydande Sauda – eit kraftsentrum».

Torget er i dag totalt dominert av parkering. Prosjektet viser et forslag til hvordan «Gamletorget» vil kunne bli et funksjonelt, fleksibelt, trygt og attraktivt utendørs samlingssted og handelstorg. Ved å rydde opp i Torggatas gateløp og i parkeringssituasjonen, vil byrommet oppleves tryggere og mer oversiktlig både for biler og for myke trafikanter. Den sentrale dampfontenen «Juvet» vil fungere som samlingsplass, målpunkt og lekeplass for både store og små, og vil bygge opp under slagordet «Sydande Sauda». Rundt eksisterende gammel bebyggelse foreslås å gjeninnføre hager. Regnvann/overvann vil i større grad håndteres som en ressurs i anlegget. 

Mulighetsstudien ble jobbet med samtidig som det ble utarbeidet en parkeringsstrategi for sentrum og sykkelstrategi for kommunen. Arbeidet ble avsluttet med et (digitalt) folkemøte via strømming, der innbyggerne i kommunen hadde mulighet til å delta og komme med spørsmål og innspill.

 

Sauda municipality wanted to see a suggestion on how the “Old Square” in the city center could be designed and used. The project should build up under their new slogan “Sydande Sauda – Sizzling Sauda”. Today the place is totally dominated by parking. The mist fountain called “The Gorge” will gather children of all ages, gardens around the old town houses will “tidy up” the parking situation and narrowing Torggata by making it a one-way-street will make more room for pedestrians and bicykles.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Sauda, Rogaland

Oppdragsgiver: Sauda kommune v/Ingvild Hovind

Byggeår: 2020

Areal/størrelse: Ca. 4400 m2

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Idé/initiativtaker: Sauda kommune

Prosjektgruppe: Representanter fra ulike etater i Sauda kommune

Annet: Illustrasjoner av Bjørbekk & Lindheim

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Sauda1 copy
  • Sauda2 copy
  • Sauda3 copy
  • Sauda4 copy

Liknende prosjekter