Gamle Ringstabekk skole ble revet for å gi plass til nytt og tidsmessig skoleanlegg. Parkering, adkomst og økonomisone er plassert i nord, for å gi et stort og sammenhengende uteareal mot sør. Skolens uteareal er utformet som en læringsarena hvor de fleste fag kan trekkes utendørs.

På sørsiden av spesialrommene ligger et stort, delvis overdekket terrassegulv i tre. Langbord og benker gir rom for opphold og undervisning ute. Høydeforskjeller er utnyttet til sittekanter og oppholdstrapper. Byggets indre kjerne, campoen, avspeiles i uteanlegget som en romslig adkomstsone og en generøs terrasse mot vest. Klatrevegg, ellipseformede asfalterte koller og ball/idrettsrelaterte soner inviterer til ulike former for aktivitet. Naturpreget område med innlagt amfi er ivaretatt som en betydelig ressurs i anlegget.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Byggeår: 2005 - 2006

Areal/størrelse: 6430 m²

Kostnad inkl. MVA: 9,8 mill. kr

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Anleggsgartner: ISS Skaaret

Arkitekt: Diva arkitekter

Priser i konkurranser: 1. premie i arkitektkonkurranse 2003

Bjørbekk & Lindheim AS

  • ringstabekkungdskole-2
  • ringstabekkungdskole-3
  • ringstabekkungdskole-4

Liknende prosjekter