Hinna Pluss ligger i Jåttåvågen like utenfor Stavanger. Området er definert som hovedutbyggingsområde i Stavanger kommune og skal ha høy boligtetthet. Anlegget ligger i vannkanten og har utsikt til fjord og fjell.

Boligene danner et sentralt torg med unik åpenhet mot sjøen og tilgang til sjøpromenaden via et større trappearrangement. Boligene er omkranset av grønne belter. Torget danner en sentral plass som også er tilrettelagt for lek. Målet har vært å skape et tiltalende område med innslag av vegetasjon og gress, som bryter med bruken av materiale som betong og cortenstål. Hele anlegget er etablert på betongdekker, noe som har skapt mange utfordringer.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Jåttåvågen, Stavanger

Oppdragsgiver: Selvaag Bygg AS

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2006 - 2008

Areal/størrelse: 3,7 daa

Kostnad inkl. MVA: ca 3,5 millioner kr. eks. mva

Prosjektansvarlig: Multiconsult AS - SST Landskap v/Siggeir Torpe MNLA

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS - SST Landskap v/Silje Aksnes MNLA

Anleggsgartner: NyGaard AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • hinnaplussboligomraade09-02
  • hinnaplussboligomraade09-03
  • hinnaplussboligomraade09-04

Liknende prosjekter