Oslo Havn KF har fremmet reguleringsplan for Brannskjærparken, og mulighetsstudien viser hvordan Filipstad kan se ut iht. reguleringsplanen.

Brannskjærparken vil kunne bli den største parken i Fjordbyplanen og inngå som en del av Havnepromenaden. Den opprinnelige landskapskarakteren på Filipstad reflekteres i navnet Brannskjærparken.

«Brannskjærene» var en gruppe små skjær som lå i bukta utenfor Filipstad. Skjærene ble fylt igjen i forbindelse med utfyllingen av Filipstadskaia, på midten av 1800-tallet. Filipstadtomta har også forhistorie som industriområde, lastehavn og som rekreasjonsområde med badeplasser og stupetårn. Planforslaget tar utgangspunkt i de to parallelle historiene, både områdets opprinnelige landskapskarakter og den framtidige parkens rolle som et viktig rekreasjonsområde. Med badeplasser og trebrygger bygget ut på den gamle kaikanten vil parken fremstå som et spennende sted, tilrettelagt for alle gjennom hele året. Hovedgrepet for landskapsplanen styrker dagens kaikant ved å skjære en kanal gjennom utfyllingsmassene. Utfyllingen danner i dag en utstikker lengst sør på tomta. Kanalen vil danne en viktig siktakse fra Hans Jægers kvartal og helt ut til Bygdøy. Slik dannes et nytt skjær, som gjenskaper en refleksjon av den gamle Filipstadskjærgården og de opprinnelige Brannskjærene.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo Havn KF

Byggeår: Mulighetsstudie. Illustrasjonsplan til reguleringsforslag (under politisk behandling pr 2015).

Prosjektperiode: 2013

Areal/størrelse: 80 000 kvm

Prosjektansvarlig: Oslo Havn KF

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marius Berg Bostadløkken MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Paul Patrick Donnelly, Suzanne Roth og Jens Lampe Rongstad

Samarbeidspartnere: BRICK Visual

Idé/initiativtaker: Oslo Havn KF

LINK arkitektur AS Landskap

  • LL-Brannskjærparken-BrickVisual_01
  • LL-Brannskjærparken-BrickVisual_02
  • LL-Brannskjærparken-utentekst-A3

Liknende prosjekter