Den nye sitteplassen på Universitetet i Stavanger ligger langs en mye brukt gangvei mellom bygninger på Campus, og tilbyr et grønt pusterom. Oppholdsarealet er ei svakt skrånende betongskive, hvor gangveien fortsatt går uhindra over.

Plassen er møblert med tre sirkelrunde og opplyste, røde benker. Hull i betongdekket gir plass for svaiende silkekinagras. Plantingen i bakkant av plassen danner et lite, skjerma rom i et ellers åpent grasareal med utsikt mot vest. Plantingen består av blomstrende trær, lauvfellende og vintergrønne busker og kraftige stauder, med natursingel som markdekke.?

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger

Oppdragsgiver: Statsbygg Vest

Byggeår: August 2009

Prosjektperiode: Mars 2009 - august 2009

Areal/størrelse: ca. 750 m2

Kostnad inkl. MVA: 490 000 kr.

Prosjektansvarlig: Reidar Horve

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Målfrid Takle Folkvord MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Randi Thomsen

Anleggsgartner: Olav Een

Samarbeidspartnere: Driftsansvarlig Asbjørn Eriksson og anleggsgartner Olav Een

Finansieringskilde/sponsor: Statsbygg Vest

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Sitteplass UiS_detaljbilde_liggande
  • Sitteplass UiS_plan_liten

Liknende prosjekter