Svalbard forskningspark er en samlokalisering av Universitetet på Svalbard, Svalbard museum og Polarinstituttet.

Naturkrefter som permafrost og snødrift har vært premissgiver for utformingen av utearealene og gitt løsninger som sikrer snøen fri ferdsel og hindrer uønskete snøansamlinger. Materialvalget er inspirert av den golde tundraen og spiller samtidig opp mot byggets egenart, form og farge. Grindaker AS har utarbeidet områdeplan, landskapsplan og hatt oppfølging i byggeperioden.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Svalbard

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2005

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Anleggsgartner: A. Markussen AS

Arkitekt: Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Grindaker AS

  • svalbardforskningspark-2

Liknende prosjekter