Det er lagt stor vekt på hensynet til de pårørende og ansatte, i tillegg til det rent tekniske og logistikken rundt prosessanlegget. Et av hovedgrepene har vært å utnytte de gitte forhold på tomten ved å integrere krematoriebygget i terrenget.

Gresset løfter seg opp og går gradvis over i krematoriets grønne tak. Det er etablert gode adkomstsoner i tilknytting til bygget, i tillegg til en skjermet atriumshage i forbindelse med ovnsrommet. Parkeringsplassen framstår som grønn med sitt dekke av gressarmering, store mansjurkirsebærtrær, og med bøkehekker som ramme. Anlegget omkranses av etablert vegetasjon, som gir anlegget en frodig og verdig ramme.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Gravferdsetaten

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2009

Areal/størrelse: 15 600 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 165 mill. kr., inkludert krematoriebygg

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker as

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker as

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Entreprenør: Tronrud Entreprenør AS

Anleggsgartner: Udnes utemiljø AS

Arkitekt: arkitektene as, Dyrvik Arkitekter as

Priser i konkurranser: 1. pris i nordisk arkitektkonkurranse i 2006

Grindaker AS

  • Alfaset 2
  • Alfaset 3
  • Alfaset 4

Liknende prosjekter