Oppdraget er basert på Regjeringens beslutning om å samle departementene med 200.000 m² kontorarealer innenfor planområdet. Tilnærmingen til oppgaven har vært å forstå stedets unike kvaliteter og beliggenhet i byveven, sett i relasjon til landskapet, historisk utvikling, rolle, stedsidentitet og betydning som fremtidig bydel. Bygninger - som fysiske rammer - skal framstå som et resultat av den kontekst og de kvaliteter vi ønsker å skape.

Byplangrepet tar utgangspunkt i stedets unike topografi; ved å rekonstruere Akersryggen skapes et nytt bygulv mellom Akersgata og Møllergata. Dette utgjør kjernen i grepet: en offentlig byhage skapes i hjertet av området som en gave til folket, et ikon for demokrati – et inkluderende møtested i den grå bykjernen. Byhagen har rik beplantning i flere sjikt, med ulike typer sitteplasser og fleksible grønne amfi.

I tillegg kan man føye til uteserveringer langs Akersgata og lekeplasser utenfor Deichmanske bibliotek. Under den offentlige byhagen plasseres Regjeringstorget – en samlet sokkeletasje med fellesfunksjoner som binder alle departementsbygningene sammen under byens gulv. H-blokka og G-blokkas ikoniske verdier styrkes ved å tilføye et singulært ikonisk punkthus fra vår tid i kontekst med disse, og rettet mot Akersgata, som representativ statsakse.

Grubbegata gjenoppstår som Grubbelunden: En offentlig parkgate som knytter seg til Stortorget og blir en intern gangforbindelse som de nye departementsbygningene konsentreres rundt. Kvartalene øst for Grubbelunden tilpasser seg byens skala med en helhetlig nedtrapping mot nord og syd, og ikke minst mot de lavere bygningene i Møllergata.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prosjektperiode: 2015

Areal/størrelse: 65 000 m² tomt, 200. 000 m² bebyggelse

Prosjektansvarlig: Sissel Engblom

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Geir Nummedal, Alf Haukeland, Thea K. Hartmann, Ragnhild S. Augustsen, alle MNLA

Samarbeidspartnere: Project Public Space, Jarmund/Vigsnæs Arkitekter as arkitektur MNAL, Claes Söderquist, Christian Joys

Prosjektgruppe: Bård Helland, Tellef Dannevig, Christoffer Jakobsen, Hanne Jonassen, Ivar Heggheim, Hans Ola Fritzen, Peter Bernhard

Asplan Viak AS, Oslo

  • Regjeringskvartalet
  • Regjeringskvartalet_Landskapsplan
  • RegjeringsLekeplass
  • Regjeringstorget_Grafisk

Liknende prosjekter