Allerede i skissefasen fikk landskapsarkitekten mulighet til å skape et frodig, innholdsrikt, stemningsfullt og varig uteanlegg i dette boligområdet.

Inspirasjon for linjeføring og former i uterommet er direkte hentet fra bygningsarkitekturen, spesielt fra takvinklene. Plantevalget og bruken av komplementære materialer gir uterommet de nødvendige kontrastene til veifinning, og tydeliggjør soneinndeling mellom privat og felles bruk, samtidig som uterommet spiller på lag med den nye arkitekturen.

Foran gamle Tobienborg gård, og i forlengelse av boligfeltets uterom, er eksisterende område transformert til en landskapspark med fokus på stedsidentitet og funn fra fortiden. Hovedblikkfang i parken blir rettet mot en pergola som har fått sin eksakte plassering på stolpestedene til et langhus fra vikingtiden. Elementer, linjeføring, materialbruk og beplantning fra nåtiden sammen med gjenskaping av elementer fra fortiden gir parken en egen identitet som står i en spennende kontrast til uttrykket i boligbyggene.

 

A rich plant selection and the use of complementary materials offer the housing area the necessary contrasts to wayfinding, and simplify zoning between private and common space, as well as accentuating the new architecture.

In front of the old Tobienborg farm, the existing area is transformed into a landscape park that focuses on place identity and archeological findings. The park’s main focal point is a pergola, situated exactly on the footprint of a long house from the Viking Age.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: St. Olav Utvikling AS/Kaspar Strømme AS

Byggeår: 2018/2019

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 6 500 m2

Prosjektansvarlig: Egita Andresen, landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Egita Andresen, landskapsarkitekt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ida Helen Tørud MNLA, Vigdis Steinarsdottir Rishaug, Hanne Katrine Solli, Kristina Hillnhütter, landskapsarkitekter

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Entreprenør: Kaspar Strømme AS

Anleggsgartner: Kaspar Hagemiljø AS

Arkitekt: Spiss Arkitektur & Plan AS

Idé/initiativtaker: St. Olav Utvikling AS/Kaspar Strømme AS

Asplan Viak AS, Kristiansand

  • 2 Tobienborg hage foto Sindre Ellingsen (2)
  • 3 Tobienborg hage foto Sindre Ellingsen (3)
  • 4 Tobienborg hage  foto Svein Erik Bjorvand

Liknende prosjekter