Ravinen torg er navet i sentrumsutviklingen i Fjerdingby og den nye møteplassen for hele lokalsamfunnet. Rælingen er en liten kommune med Lillestrøm som nærmeste nabo, og bygda har fram til nå ikke hatt et eget sentrumsområde.

Med stor befolkningsvekst i regionen er det behov for å skape et markert samlingspunkt i lokalmiljøet. Nå har Fjerdingby fått et urbant byrom i tilknytning til den nye storstua «Ravinen kultur og familiesenter» som rommer bibliotek, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kulturskole, ungdomsklubb og en hyggelig kafé. Torget omkranses av ny bebyggelse med boliger og butikker/kjøpesenter samt de eksisterende byggene Marikollhallen og Marikollen ungdomsskole. Kommunen har tatt et visjonært og helhetlig grep om utviklingen ved å etablere en levende sentrumskjerne og skape gode koblinger mellom det nye sentrum og viktige målpunkter i den eksisterende situasjonen. Målet er at torget skal fungere godt for hverdagssituasjoner med mindre folkemengder og samtidig kunne romme større arrangement og folkefester. 

Bebyggelsen rundt torget ligger på ulik kotehøyde og byrommet har to nivåer, som følger den naturlige terrengformen. Dette grepet sikrer en solrik oppholdssone på øvre plan, med hovedinngang til det nye kulturhuset, uteservering og god utsikt over plassen. Høydeforskjellen skaper en attraktiv kantsone som er formet som et grønt bånd med en variasjon av trapper, sittetrinn og skrånende terreng, der vegetasjonen er ført gjennom torget og binder de to nivåene sammen. Overvannshåndteringen er naturbasert, med regnbed og forsenkede vegetasjonsflater. Regnvannet som treffer de harde overflatene på torget, ledes via en åpen overvannsrenne til et åpent fordrøyningsbasseng med sirkulære hoppesteiner og derfra videre til regnbedene. Torget har variert vegetasjon i flere sjikt og det grønne inngår i et større parkdrag som strekker seg på tvers av den nye sentrumskjernen.  

---
The new urban plaza in Fjerdingby in Rælingen municipality is a part of the development around the new Ravinen culture- and family center and several existing public buildings. Due to the increase of the population in the area, the need for a meeting space in the local community emerged. A “green ribbon” going through the project, connects the two main levels of the plaza. The ribbon consists of plantings, stairs, and seating areas. The vegetation is varied in terms of shape, colour, and layer. The colour of the furniture harmonizes with the surrounding facades. Rainwater is led to open gutters via an open water feature with circular steppingstones, and from there to rainbeds. The plaza is suitable both for great gatherings such as 17th of May, and for small intimate everyday meetings.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Rælingen, Akershus

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2020-2022

Areal/størrelse: Ca 6,3 daa

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Entreprenør: Backe Romerike AS

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Arkitekt: Spinn arkitekter (Ravinen kultur- og familiesenter)

Bjørbekk & Lindheim AS

  • RavinenRaelingen_Illustrasjonsplan1
  • RavinenRaelingen2
  • RavinenRaelingen3
  • RavinenRaelingen4
  • RavinenRaelingen5

Liknende prosjekter