Forteljingane om Sjøormen er tatt vare på gjennom muntleg tradisjon frå 1750. Kunstprosjektet «Into The Landscape» inneheld fire kunstinstallasjonar rundt Seljordsvatnet. Hovudverket er «Sjøormtårnet».

 Dei to store furutrea gjev forankring i landskapet. Tilkomsten er ei svinga trebrygge over våtmarka. På tvers av tilkomstretninga ligg plattforma med tårnet. Denne avsluttar vandringa gjennom kulturlandskapet, dannar fysisk grense mellom land og vatn, og psykisk grense mellom det kjende på land og det ukjende i vatnet. Tårnet er bygd av tre. Fasaden er kledd med skråstilt, ståande spaltepanel, for å sleppe inn ljoset og gje sanseinntrykk frå naturen omkring, på veg opp i tårnet.

Prosjektfakta

Kategori: Land-art

Beliggenhet: Seljordsvatnet

Oppdragsgiver: Seljord kommune

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2009-2011

Areal/størrelse: 315 m2 gangbrygge i tre, 430 m2 tårnområde, 11550 m2 turveg og kulturlandskap (skjøtsel)

Kostnad inkl. MVA: 3 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Feste Grenland AS og Springer Kulturstudio

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Feste Grenland AS v/Tone Telnes MNLA og Jarle Svendsen (ing,)

Rådgivere/konsulenter: Sweco avd. Seljord

Entreprenør: Skorve Entreprenør

Underleverandører: Iguzzini, Dyrud Elektro

Kunstner: Rintala Eggertsson

Arkitekt: Rintala Eggertsson

Samarbeidspartnere: Seljord Næringslag, Nordigard Bjørge, Seljord Kunstforening, Seljord Camping

Idé/initiativtaker: Feste Grenland AS og Springer Kulturstudio

Prosjektgruppe: Harriet Slaaen, Tone Telnes, Gunn Marit Christenson, Torhild Grøstad, Solveig Abrahamsen, Leiv Bjørge, Dagur Eggertsson, Olav Kåsa

Finansieringskilde/sponsor: KRD, Koro, Seljord kommune, Telemark fylkeskommune, Telemark Utviklingsfond, Seljord Næringslag, Skorve Entreprenør, Sweco, Iguzzini

Annet: Del av eit fireårig stadutviklingsprosjekt «Seljord og sogene» der kunst og arkitektur vert bruka som virkemiddel for å skape attraksjon og formidle usynlege lag i landskapet

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • pri 2 - 20111007-sogene-0677
  • Pri 3 - 20111007-sogene-0366
  • pri 4 - 20111007-sogene-0459

Liknende prosjekter