Enmannsstien er en av fem «Tankeplasser» langs Pilgrimsleden i Innlandet fylke. Oppgaven var å skape et sted for refleksjon og mulighet til å «tanke opp», både mentalt og fysisk, for de turgående langs leden. Plassen skal fungere som et attraksjons- og turtilbud både for lokalmiljøet og for den langtgående pilgrimen. 

Utgangspunkt for kunstverket Enmannsstien er det å vandre, å møte seg selv og det å gå inn i seg selv. Ved å forsterke opplevelsen av vandringen og dyrke stedets kvaliteter reflekterer Enmannsstien over det å vandre alene, men også i et fellesskap. Verket utforsker kontrasten mellom fantasi og virkelighet, ensomhet og tilhørighet.

Kunstverket består av en skulptur og en stedegen blomstereng. Skulpturen er inspirert av den eksisterende leden som fører mellom markene i et bølgende kulturlandskap. Den er smal, og mange mennesker har fulgt tråkket gjennom lang tid. Etter å ha passert et lite skogholt kommer vandreren ut til det åpneåkerarealet og møter en storslagen utsikt over Mjøsa. Skulpturen danner en stillisert sti, som en opphøyd linje i landskapet, før den ender i sittetrinn mot utsikten. Den er smal og høy, og tvinger besøkeren til konsentrasjon samtidig som utsikten er slående. 

Skulpturen er utført i betong med en børstet overflate. Akrylplater med reflekterende folie og sikkerhetsglass har trykk av Elin Melbergs håndtegnete mosaikk og er montert langs sidene. Lister og beslag i kobber vil etter hvert irre naturlig. Fargene er inspirert av landskap, planter og blomster på Toten. I et samarbeid med Nibio ble lokale frø høstet som danner en stedegen blomstereng omkring skulpturen. 

Sesongvariasjonene og skiftende lysforhold gjør landskapet til et lerret som endrer seg året gjennom. Verket forandres med årstidene og menneskene som beveger seg her, samtidig som det inviterer til et kulturelt, historisk og sosialt perspektiv på landskapet.

Info på Innlandet Fylkeskommune sin hjemmeside:
https://kulturnett.oppland.org/TankeplassOstreToten/ 

Evaluering (tverrfaglig samarbeid, prosjektets utforming, prosess, aktører):
https://kulturnett.oppland.org/rapporter/tankeplass---evaluering/

Info om stedegen engfrø Nibio:
https://www.nibio.no/nyheter/pa-jakt-etter-ville-blomsterengfro 

Publisert i Park og anlegg, nr. 2 , 2021. 

Elin Melberg hjemmeside:
http://www.elinmelberg.com/public-projects#/outdoor-sculpture-private-garden-2019

Prosjektfakta

Kategori: Land-art

Beliggenhet: Østre Toten kommune, Innlandet fylke

Oppdragsgiver: Innlandet Fylkeskommune/Østre Toten kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 200 m2

Kostnad inkl. MVA: 600 000 NOK inkl. mva (totalbudsjett med honorar og byggekostnad)

Prosjektansvarlig: Martina Andersson MNLA, Elin Henricson MNLA, Elin Melberg Per Erik Fonkalsrud, Innlandet fylkeskommunue (prosjektleder) Kjersti Krageberg og Kari Kveine, Østre Toten kommune

Ansvarlig landskapsarkitekt: Martina Andersson MNLA, Elin Henricson MNLA

Rådgivere/konsulenter: Eivind Slettemeås, kunstnerisk konsulent

Entreprenør: Signex AS (entreprenør skulptur)

Anleggsgartner: Per Øivind Gjestvang AS (grunnarbeider) Kristin Daugstad v/NIBIO (frø+så/plante)

Kunstner: Elin Melberg

Priser i konkurranser: 1. premie

 • Enmannsstien_foto_Martina Andersson 01
 • Enmannsstien_foto_Martina Andersson 02
 • Enmannsstien_foto_Siri Leira 01
 • Enmannsstien_foto_Siri Leira 02
 • Enmannsstien_foto_Siri Leira 03
 • Enmannsstien_foto_Siri Leira 04
 • Enmannsstien_foto_Siri Leira 05
 • Enmansstien_åpning foto Marit Brænd
 • Siri Leira (2)
 • Siri Leira (4)
 • Siri Leira (6)
 • Siri Leira
 • 04
 • 02

Liknende prosjekter