Fra å være et rom for biler og busser, via et rom som man passerer, er Torvet nå blitt et rom for opphold. Torvet er blitt byens nye samlingsplass og Midtbyens nye våpen i handelskampen. 

Torvet har fått en utforming som inviterer til opphold, handel, servering, marked, arrangement og større begivenheter. Torvet har bl.a fått

- Stor fleksibilitet og god tilgang på teknisk infrastruktur
- Ca. 1000 offentlige sitteplasser
- Universell utforming som er inkludert i den helhetlige designløsningen
- En helhetlig lysdesign som framhever kvalitetene og bygger opp under funksjonene
- Installasjoner som vannanlegg og steinhuggerskulpturer gir rom for lek og opplevelser 

Følgende prinsipper har vært førende
Stramt og verdig: Få, men sterke elementer gir en god og tydelig ramme for all aktivitet. Området har en soneinndeling som gjør det enkelt for alle å orientere seg. Møbelplasseringen gir et ryddig inntrykk. Plassen har en robust, varig og verdig utforming. 

Trivelig: Materialbruken med mye skifer samt ny vegetasjon skaper en lun atmosfære ved uteserveringene og de øvrige sitteplassene. 

Fleksibelt: Torvet er flatt og fleksibelt. Det gir en forutsigbar ramme for alle brukere. Møbler og andre elementer er plassert slik at de kommer minst mulig i konflikt med arrangementer. Torvet kan brukes både planlagt og spontant uten mye tilretteligging i forkant. 

Varig: Det er brukt kraftige og solide materialer, med skifer i dekke og granitt i møbler. Mønster i skiferdekket er inspirert av trøndersk åkletradisjon.

Historisk: En viktig føring for den nye utformingen er arven fra Cicignons byplan. Utformingen bygger opp under Torvet som det sentrale byrommet i Trondheim. Et stramt og ryddig plangrep med varige materialer er elementer som har tydelige linjer inn mot byplanens idealer, samtidig som utformingen bærer preg av at den er påvirket av vår samtid. 

 

From being a room for cars and buses, via a room that you pass, Torvet has now become a room for living. The square has become the city's new gathering place and the city center's new weapon in the trade battle.

Few but strong elements provide a good and clear framework for all activity. The use of materials with a lot of slate and new vegetation creates a warm atmosphere at the outdoor cafes and the other seats. The square is flat and flexible. It provides a predictable framework for all users. Robust and solid materials have been used with slate in the cover (city floor) and granite in the furniture. An important guide for the new design is the legacy of Cicignon's city plan. The design builds up under Torvet as the central urban space in Trondheim.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, avd. Byrom og grønnstruktur v/Marit Solum MNLA

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: Ca. 16 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 200 mill. kr entreprisekostnad

Prosjektansvarlig: Agraff Arkitektur AS

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Heggem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jan Løvdal MNLA, Silje Høyem Amundsen MNAL, Marius Unnerud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS (tekniske fag), Pir 2 AS (arkitekt), Light Bureau (lysdesign), Rene Kierstein (belegg og overbygning), SINTEF AS (belegg og overbygning)

Entreprenør: Søbstad AS

Anleggsgartner: Søbstad AS

Underleverandører: Sønnico AS, K. Lund AS, Johnsen Controls

Kunstner: Edith Lundebrekke (mønster i dekke)

Priser i konkurranser: Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2020

Agraff Arkitektur AS

  • Dronebilde oversikt
  • Glen Musk_2
  • Glen Musk_1
  • Glen Musk_3
  • Glen Musk-Nye_Torvet_9D_2
  • Før-etter Hornemannsgården_1
  • Før-etter Hornemannsgården_2
  • Før-etter Sommergården
  • Før-etter Kongensgate

Liknende prosjekter