Med vinnerutkastet "Så sa hun", fra konkurransen om nytt kulturhus i Porsgrunn, ble prosjektet tatt videre med regulering, prosjektering og bygging. Reynoldsparken er en del av prosjektet som omfatter nytt kulturhus, deler av Storgata, elvefront kulturtorg og med Reynoldsparken i nord.

Reynoldsparken er utvidet og utviklet til en bypark med kontakt til elven. Parken er vestvendt og har gode sol og utsiktsforhold. Som overordnet grep deles parken inn i grønne kiler/sletter som bølger seg ulikt ned mot elva. Bølgene, med sine forskjellige terrenghøyder, gjør det mulig å bevare de fleste av de eksisterende store, flotte trærne. De gressdekte kilene er attraktive arealer for rekreasjon og møteplass i tilknytning til kultur­huset.

Nivåforskjellen mellom Storgata og elvefronten utnyttes med brede benker i overgangen mellom de grønne kilene og plassgulvet mot elva. Benkene utformes ulikt og skaper varierte rom og mellomrom i parken.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2007-2013

Areal/størrelse: Ca. 3000 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 9 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Zenisk AS, Siv. ing. Tore Mathisen AS, Norconsult AS, Erichsen & Horgen AS

Entreprenør: HRL Entreprenør AS

Anleggsgartner: Nordengen AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Grindaker AS

  • Reynoldsparken2
  • Reynoldsparken3
  • Reynoldsparken4

Liknende prosjekter