Løvstien er den nye turvei i skoggrensen mellom Løvstakken og bebyggelsen på Damsgårdssiden.

På bakgrunn av Barnas byrom-midler fra Bergen kommune ble en mulighetsstudie satt i gang slik at Løvstien fra barns ståsted vil oppleves som en spennde turvei med gjenntatte steder for stopp og hendelser. Konseptet er at installasjoner og objekter brukes både i harmoni med, og for å kontrastere naturen på stedet. Dette har resultert med stoppesteder underveis som bl.a. Balløkka, Utkikken, Klatresvingen, Tretoppen og Amfiet. Multiconsult har vert prosjekterende rådgivere gjennom hele prosessen, fra mulighetsstudien
til byggeplaner.

Tretoppen er den største attraksjonen langs stien og det mest kompliserte delprosjektet for Multiconsult. Her er det bygget en konstruksjon hvor en kan komme seg opp fra bakken og under de store trekronene. Stedet byr på utsikt ned til Byfjorden fra et svevende betonggulv med stålriståpninger der man ser ned til bakken og en hengebro en kan springe over. Det har under hele prosessen vært tett dialog med oppdragsgiver og den tverrfaglige prosjekteringsgruppen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn etat, v/arkitekt Hege Hellebø og interiørarkitekt Lillian Sharman, prosjektleder Kjetil Møklebust og byggeleder Harald Bratseth

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 5 leke- og oppholdsplasser

Prosjektansvarlig: Multiconsult v/Svanur Larusson MNLA

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult v/Inger Hageberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Hageberg MNLA og Anette Flesjø MNLA Rådgivere/konsulenter: Multiconsult v/Lars Jårvik og Anne Lise Skarstein (RIB). Visualisering Tim Zapart

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult v/Lars Jårvik og Anne Lise Skarstein (RIB). Visualisering Tim Zapart

Entreprenør: Bydrift, Vestforskaling, Kompan, Dahle mekaniske verksted

Multiconsult, Region Vest

  • Barnas naturrom2
  • Barnas naturrom3

Liknende prosjekter