Det tidligere veikrysset på Sæter er forvandlet til et nytt og sosialt bydelstorg. Ved å stenge en lokalvei er byrommet gjort større og mer sammenhengende enn tidligere. Bygningene omkring huser både næringslokaler og leiligheter, men byfølelsen framstår nedtonet mot alle eneboligene omkring.

Mot Nordstrandveien løftes torget opp over den trafikkerte veien og det skapes kvaliteter i de aktiviserte kantsonene. Innerst på torget skaper et øvre nivå et solvendt trappeamfi ned mot torgflaten. Kanter og elementer bidrar til å skape liv på plassen, med muligheter for opphold og lek for både barn og voksne.

Gulv og møbleringselementer i granitt utgjør fundamentet i prosjektet. Det samlende gulvet har granittheller i ulike formater, og binder sammen bygningene rundt torget. Sittekanter, amfi, trapper og mindre murer er posisjonert slik at de danner rom og skiller soner.

Torget har blitt en sosial møteplass med et naturlig samlende møbleringselement midt på torget; et uformelt samlingspunkt med gode sitteflater og integrert beplantning. Åpne flater omkring legger til rette for fleksibel bruk for ulike torgaktiviteter som handel, uteservering, markeds‐ og kulturaktiviteter. Torget har også plass for de store anledninger – med både flaggstang og plass for julegran.

English summary
The Sæter district square focuses on informal social encounters, both at the large central element and along the square’s edges. The granite elements help activate the square and provide opportunities for stay and play – for both children and adults. The granite floor binds the surrounding buildings together, with open areas that allow a flexible use for various events.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Nordstrand, Oslo

Oppdragsgiver: Fagerstad Utvikling AS, Ekebergveien 228 B AS, Nordstrand Velhus AS

Byggeår: 2015–2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 1350 m2

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Bjørbekk & Lindheim

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aina Skjærvø MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Brekke Ellingsen, Simen Gylseth, Aina Skjærvø, Svein Erik Bergem, Jacek R. Leski, alle landskapsarkitekter MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: ÅF Lighting v/Morten Jensen (belysning)

Anleggsgartner: Sport og Grøntanlegg AS

Underleverandører: Beer Sten AS (naturstein), O. Stabel Elektriske AS (elektro)

Annet: Fotograf: Nils Petter Dale, Bjørbekk & Lindheim

Bjørbekk & Lindheim AS

  • SÆTER TORG_2_fotograf NISPE_saeter0641
  • SÆTER TORG_3._foto BLARK_BILDE 24 AUGUST 2017

Liknende prosjekter