Rosetårnet barnehage er en kommunal barnehage som ligger i et verneverdig bygg midt i Bergen sentrum. Uteområdet var nedslitt og er blitt totalrenovert. Utforming og materialvalg er gjort i samarbeid med Byantikvaren i Bergen.

Hele det tidligere området med dekker, lekeapparater og skur, er revet. Barnehagen ligger i en bratt bakke. Det skrånende terrenget og det knappe arealet har vært en utfordring. Tidligere gikk det ikke å trille rundt barnehagen. Dette er løst med trapper og amfi kombinert med ramper. Garasje til trehjulssykler er bygget inn i rampen slik at man får en lekehytte på taket. Barna kan hoppe og løpe gjennom utearealet, og de som skal trille kan gjøre det. Et nytt leketårn «Rosetårnet» er spesialtegnet til barnehagen i form og farger. Det er plassert ut nye vippedyr, husker, spinnere, en opphøyd sandkasse og en stor sandkasse med lekebåt, i tillegg til beplantning med bærbusker, rosebusker og frukttrær, kjøkkenhage, nye utemøbler i tre som er spesialtegnet til prosjektet, en ny utebod og et nytt soveskur til barnevogn. Dekket er i granitt og tregjerdet rundt barnehagen er skiftet ut med gjerde i smijern, i samme stil som i resten av den historiske gaten. 

---
Rosetårnet kindergarten is a municipal kindergarten located in the centre of Bergen. The design and choice of materials has been made in collaboration with the city antiquaries. The kindergarten is located on a steep hill, and the terrain and limited area has proven a challenge. This was solved with stairs and an amphitheatre combined with ramps. A garage for tricycles is built into the ramp to make a playhouse on the roof. The children can run and jump through the outdoor area, which is also accessible by wheel. A new play tower “Rosetårnet” is specially designed for the site, and it is accompanied by other playground equipment and two sandboxes. In addition to new planting, the site is furnished with wooden tables and benches specially designed for the project, a new outdoor shed, and a new pram sleeping shed. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: 965 m2 (av dette er 200 m2 byggets grunnflate)

Kostnad inkl. MVA: 7,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Katrine Myklestad MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Runa Gjerland MNLA

Entreprenør: Boasson AS

Arkitekt: Jorunn Astrid Nygaard

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Rosetårnet_fotograf Boasson_oversikt fra øst
  • Rosetårnet barnehage_foto Norconsult_åpningsdag
  • Rosetårnet_fotograf Boasson_stemning fra benk mot sør

Liknende prosjekter