Selv om det er et sterkt ønske og behov for å integrere stedegne planter i urbane miljø i Nord-Norge bedre, er det ikke alltid like klart hvordan man får det til å skje.

I samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, har kontoret Verte og landskapsarkitekt MNLA Else Karlstrøm Minde utforsket denne utfordringen, og undersøkt hvordan stedegne planter kan integreres i bymiljøer i Nord-Norge. Undersøkelsen skjer i dialog mellom profesjonelle landskapsarkitekter og forelesere/veiledere ved UiT.

Første fase av prosjektet var å undersøke spørsmålet: Hva skjer når vi transplanterer stedegne planter inn i et bymiljø, og hvordan klarer de seg sammenlignet med kulturplanter, med et minimum av vedlikehold? Hvordan reagerer publikum på «villere» grønt i byen? I samarbeid med Alta kommune ble det valgt ut et område i parken ved Nordlyskatedralen, hvor vi etablerte en pop-up hage. Her plasserte vi to plantekasser hvor vi transplanterte planter fra to byggetomter i Alta med svært ulike plantesamfunn. Plantene fra Maskinsvingen 20 bestod av gamle kulturplanter fra en privat hage, mens Lille Komsa var en naturtomt med stedegne planter. Den 11.06.2021 gjennomførte vi plantedag, hvor plantekassene ble flyttet inn i parken. Alta kommune monterte pallekarmer i flotte mønstre rundt våre plantekasser. De skulle brukes til dyrking av matplanter under sommerskolen. 

Gjennom de følgende fem månedene ble plantene i begge kassene observert og registrert. Plantene fra Lille Komsa viste seg svært hardføre gjennom hele sesongen, selv i en lengre tørkeperiode i juli. Plantene fra Maskinsvingen 20 var utsatt for tørke og temperaturendringer. Prosjektet pågår fortsatt (2022) og i neste fase vil vi fokusere på å utvikle et system for å velge stedegne planter ut fra økologiske og estetiske prinsipper. 

---
Although there is a strong desire and need for better integration of native plants in urban environments, it is still unclear how this works in practice. In collaboration with UiT the Arctic University of Norway, we have investigated how to better integrate native plants in urban environments in northern Norway. The first phase of the project asked: What happens when native plants are being transplanted into an urban environment? In collaboration with Alta municipality, a pop-up garden was established including two planter boxes with plants taken from future building sites around Alta. Over the next five months, the plants in both boxes were observed and recorded. Our findings suggested a considerable difference between plants from a traditional garden, versus a natural site. The next phase will develop a system for selecting native plants based on ecological and aesthetic principles.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Alta, Finnmark

Oppdragsgiver: UiT Norges arktiske universitet

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2021–2022

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth, MNLA og Else Karlstrøm Minde, MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaron Feicht

Samarbeidspartnere: UiT Norges arktiske universitet

Idé/initiativtaker: UiT Norges arktiske universitet

Prosjektgruppe: UiT Instituttleder Kjell Magne Mælen, professor Thomas Clemmensen, universitetslektor Mari Bergset, PhD-stipendiat Eva Breitschopf

Annet: Fotograf: Aaron Feicht, Adeline Finez, Anita Veiseth

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 01-01-Snitt_Millimeters_1.15
  • 02-00-UIT-IMG_6279
  • 03-B-UIT-IMG_20210611_104059_3
  • 04-IMG_4214
  • 05-B-UIT-IMG_4213
  • 07-Plantekasse_bed1_DJI_0202
  • 08-Plantekasse_bed2_DJI_0204

Liknende prosjekter